Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • good-design-award-2019

  Good Design Award 2019

 • reddot-award-2019-brand

  Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019

 • computex-di-award-2019

  COMPUTEX d&i award 2019

 • computext-di-specialty-award-2019

  Giải đặc biệt COMPUTEX d&i award 2019

 • computext-di-gold-award-2019

  Giải vàng COMPUTEX d&i award 2019

 • reddot-award-2019-winnder

  Red Dot Design Award 2019

 • if-design-award-2019

  iF Design Award 2019

 • ces-2019-innovations-honoree

  CES 2019 Innovations Honoree