Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • good-design-award-2019
  Good Design Award 2019
  Đã nhận cho
  Swift 7 TravelMate P6 ConceptD 9 ConceptD 7
 • reddot-award-2019-brand
  Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019
  Đã nhận cho
  PREDATOR
 • computex-di-award-2019
  COMPUTEX d&i award 2019
  Đã nhận cho
  Swift 7 PREDATOR TRITON 900 ConceptD 500 aiSage
 • computext-di-specialty-award-2019
  COMPUTEX d&i specialty award 2019
  Đã nhận cho
  Smart Parking Meter
 • computext-di-gold-award-2019
  COMPUTEX d&i gold award 2019
  Đã nhận cho
  PREDATOR THRONOS
 • reddot-award-2019-winnder
  Red Dot Design Award 2019
  Đã nhận cho
  Swift 7 Acer Chromebook 715 Acer Chromebook 11 C732 PREDATOR XB3 aiSage
 • if-design-award-2019
  iF Design Award 2019
  Đã nhận cho
  Swift 7 PREDATOR TRITON 900 PREDATOR THRONOS
 • ces-2019-innovations-honoree
  CES 2019 Innovations Honoree
  Đã nhận cho
  Swift 7