Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • ces-2015-innovation-awards-honoree

  CES 2015 Innovation Awards Honoree

 • computext-2015-best-choice

  Computex 2015 Best Choice

 • computext-2015-best-choice-of-the-year

  Computex 2015 Best Choice of the Year

 • computex-2015-best-choice-golden

  Computex 2015 Best Choice Golden

 • hardware-info-gold-award

  Hardware.Info Gold Award

 • computex-2015-design-innovation

  Computex 2015 Design & Innovation

 • reddot-design-award-winner-2015

  Red Dot Design Award 2015

 • good-design-award-2015

  Good Design Award 2015

 • taiwan-excellence-2015

  Taiwan Excellence 2015

 • if-design-award-2015

  iF Design Award 2015

 • tuv-rheinland-low-blue-light-certification

  Chứng nhận TUV Rheinland Low Blue Light