Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • CES 2015 Innovation Awards Honoree
  Đã nhận cho
  Aspire R 13
 • Computex 2015 Best Choice
  Đã nhận cho
  Acer Chromebook 11 C740 S7
 • Computex 2015 Best Choice of the Year
  Đã nhận cho
  Revo One
 • Computex 2015 Best Choice Golden
  Đã nhận cho
  Revo One
 • Hardware.Info Gold Award
  Đã nhận cho
  XB
 • Computex 2015 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  Acer Chromebook 15 Acer Chromebook 11 C740 Aspire E Revo One Iconia One 8 H7 XR2
 • Red Dot Design Award 2015
  Đã nhận cho
  Aspire Switch 12 Aspire Switch 11 Aspire Switch 10 Aspire V Nitro Aspire R 13 Aspire U5 Revo One
 • Good Design Award 2015
  Đã nhận cho
  Aspire R 11 Revo One PREDATOR Z35 Portable LED
 • Taiwan Excellence 2015
  Đã nhận cho
  Aspire Switch 12 Aspire V Nitro Aspire U5
 • iF Design Award 2015
  Đã nhận cho
  Portable LED
 • TUV Rheinland Low Blue Light Certification
  Đã nhận cho
  K2 B6 V6