Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • computext-2012-best-design
  Computex 2012 Best Design
  Đã nhận cho
  S500
 • ces-2012-best-of-innovations
  CES 2012 – Best Of Innovations 2012 Award
  Đã nhận cho
  Aspire S3 Aspire Z 20 & Z 22
 • ces-2012-best-of-show-award-laptop-magazine
  CES 2012 - Best of Show Award (LAPTOP magazine)
  Đã nhận cho
  Aspire S5
 • if-product-design-award-2012
  iF Product Design Award 2012
  Đã nhận cho
  S500 Design
 • computex-2012-medias-choice
  Computex 2012 Media's Choice
  Đã nhận cho
  Aspire S5
 • computex-2012-design-innovation
  Computex 2012 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  S500 Design
 • computext-2012-best-choice
  Computex 2012 Best Choice
  Đã nhận cho
  Aspire S5