Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • Computex 2012 Best Design
  Đã nhận cho
  S500
 • CES 2012 – Best Of Innovations 2012 Award
  Đã nhận cho
  Aspire S3 Aspire Z 20 & Z 22
 • CES 2012 - Best of Show Award (LAPTOP magazine)
  Đã nhận cho
  Aspire S5
 • iF Product Design Award 2012
  Đã nhận cho
  S500 Design
 • Computex 2012 Media's Choice
  Đã nhận cho
  Aspire S5
 • Computex 2012 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  S500 Design
 • Computex 2012 Best Choice
  Đã nhận cho
  Aspire S5