Lượng khí thải carbon của sản phẩm

Nhận biết tác động và hành động của chúng ta

Acer đang đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm lượng khí thải carbon của chúng tôi. Nhấp vào bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê bên dưới để kiểm tra tiến trình của chúng tôi.

Carbon-Foorprint-Banner