The Classroom Projector Family

The short-throw projectors making big pictures at small distances.

Projector Classroom Line/Class Image

Máy chiếu gần

Máy chiếu gần tạo ra hình ảnh tốt hơn ở khoảng cách gần hơn, hoàn hảo cho một lớp học nhiều học viên mà không gian nhỏ.

Projector Classroom Line/Class Image

Chống hư hại

Máy chiếu và bụi không bao giờ đi cùng nhau. Máy chiếu có động cơ kín có thể chống lại các tác động có hại của bụi.

Projector Classroom Line/Class Image

Chỉnh sửa Keystone

Keystone giúp chỉnh sửa phần trình chiếu của bạn để khắc phục lỗi biến dạng hình ảnh do định vị máy chiếu không chính xác.

Projector Classroom Line/Class Image

Trình chiếu qua mạng LAN

Tuân theo Hệ thống mạng Crestron® để cho phép điều khiển máy chiếu của bạn dễ dàng hơn.

Projector Classroom Line/Class Image

Tìm máy chiếu Acer hoàn hảo cho bạn

Tìm kiếm và so sánh các sản phẩm theo tính năng và thông số kỹ thuật để tìm máy chiếu Acer hoàn hảo của bạn

;