The Classroom Projector Family

The short-throw projectors making big pictures at small distances.

Máy chiếu gần

Máy chiếu gần tạo ra hình ảnh tốt hơn ở khoảng cách gần hơn, hoàn hảo cho một lớp học nhiều học viên mà không gian nhỏ.

Chống hư hại

Máy chiếu và bụi không bao giờ đi cùng nhau. Máy chiếu có động cơ kín có thể chống lại các tác động có hại của bụi.

Chỉnh sửa Keystone

Keystone giúp chỉnh sửa phần trình chiếu của bạn để khắc phục lỗi biến dạng hình ảnh do định vị máy chiếu không chính xác.

Trình chiếu qua mạng LAN

Tuân theo Hệ thống mạng Crestron® để cho phép điều khiển máy chiếu của bạn dễ dàng hơn.

Tìm máy chiếu Acer hoàn hảo cho bạn

Tìm kiếm và so sánh các sản phẩm theo tính năng và thông số kỹ thuật để tìm máy chiếu Acer hoàn hảo của bạn

Bộ lọc

Các bộ lọc đã chọn sẽ xuất hiện ở đây. Sửa đổi bộ lọc sẽ cập nhật kết quả và có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của các tùy chọn khác.
0 Kết quả