Kỷ nguyên AI mới bắt đầu

PC Copilot+

Mua ngay

Những chiếc PC Windows nhanh nhất, thông minh nhất từ trước đến nay

Tăng sức mạnh

Với NPU tăng áp, trải nghiệm của bạn là không gì sánh bằng với tốc độ cực nhanh và hiệu năng mượt mà.

Siêu năng lực mới của bạn

Tăng tốc năng suất và khả năng sáng tạo của bạn với trải nghiệm PC Copilot+ độc đáo.

Giá trị mạnh mẽ

Sử dụng cho những việc quan trọng. Cảm nhận sức mạnh của NPU tăng áp mang lại trải nghiệm PC Copilot+ độc đáo, với sự tự tin về khả năng bảo mật nâng cao.

PC Acer Copilot+

Một cách tương tác hoàn toàn mới với PC của bạn đã có ở đây. Kết nối, tìm kiếm, đạt được thành tự và sáng tạo hơn bao giờ hết, đồng thời khám phá sức mạnh của những gì có thể.

Cả ngày. Cả đêm.

Sức mạnh không mệt mỏi là gì? Với thời lượng pin lên tới 26 giờ3, bạn không chỉ nhanh hơn không khí mà còn nhẹ hơn.

NPU tăng áp

Tại sao phải đuổi theo khi bạn có thể thiết lập tốc độ? Với NPU, bạn sẽ có hơn 40 ngàn tỷ thao tác mỗi giây để làm việc. Bây giờ, đó là một động thái quyền lực.

Đó cũng là kỷ nguyên mới cho bảo mật

Kể từ thời điểm bạn bật máy lên, PC Copilot+ sẽ mang đến cho bạn tiêu chuẩn bảo mật Windows cao nhất hiện có.

PC Acer Copilot+