Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • reddot-winner-2022

  Red Dot Winner 2022

 • iF-2022

  iF Design Award 2022

 • 2022_CES_Logo

  CES 2022 Innovations Award Honoree

 • 2022_Taiwan_Excellence

  Taiwan Excellence 2022

 • 2021_Reddot_packaging_design_Logo

  Người chiến thắng Red Dot 2021 Thiết kế bao bì

 • good-design-2021

  Good Design Award 2021

 • 2021_Computex_di_Logo

  COMPUTEX d&i award 2021

 • 2021_iF_Logo

  iF Design Award 2021

 • 2021_Reddot_Best_of_Best_Logo

  Người chiến thắng Red Dot 2021 Xuất sắc nhất

 • reddot-winner-2021

  Người chiến thắng Red Dot 2021

 • taiwan-excellence-silver-2021

  Giải bạc Taiwan Excellence 2021

 • 2021_Taiwan_Excellence

  Taiwan Excellence 2021