Giải pháp toàn cầu cho các Công ty toàn cầu

Cổng thông tin tài khoản toàn cầu Acer

Acer cung cấp Tài khoản toàn cầu với Cửa hàng trực tuyến để khách hàng của chúng tôi có thể đặt hàng trực tuyến, duyệt tìm các sản phẩm được chọn, theo dõi đơn hàng, thực hiện thanh toán trực tuyến và tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ cho bất kỳ câu hỏi nào về việc đặt hàng hoặc sản phẩm.

Mua sắm tại một nơi duy nhất cho quy trình mua sắm của khách hàng toàn cầu

Cửa hàng trực tuyến

Ngành hàng

Tạo đơn hàng

Theo dõi

Lập hóa đơn

Hỗ trợ trực tuyến 24 giờ