Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • good-design-award-2016
  Good Design Award 2016
  Đã nhận cho
  Spin 7
 • computext-2016-design-innovation
  Computex 2016 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  Portable LED PREDATOR Z850
 • taiwan-excellence-2016
  Taiwan Excellence 2016
  Đã nhận cho
  Acer Chromebook 15 Acer Chromebook R 11 Aspire Switch 12 S Aspire R 13 Aspire Z3 Revo One Revo Build Liquid Jade Primo PREDATOR XB1 PREDATOR Z35 Portable LED
 • if-design-award-2016
  iF Design Award 2016
  Đã nhận cho
  Revo Build H7 XR2 PREDATOR Z35
 • ces-2016-innovations-award-honoree
  CES 2016 Innovations Award Honoree
  Đã nhận cho
  Revo Build PREDATOR 8 PREDATOR Z850
 • reddot-award-2016-winnder
  Red Dot Award 2016
  Đã nhận cho
  Aspire R 15 Aspire S 13 Veriton 4 Revo Build XR2