Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • good-design-award-2013
  Good Design Award 2013
  Đã nhận cho
  Liquid Z3
 • taiwan-excellence-2013
  Taiwan Excellence 2013
  Đã nhận cho
  Touch
 • computext-2013-green-ict-best-choice
  Computex 2013 Green ICT Best Choice
  Đã nhận cho
  B6
 • computext-2013-best-choice
  Computex 2013 Best Choice
  Đã nhận cho
  Aspire R7
 • computext-2013-design-innovation
  Computex 2013 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  Aspire R7 Touch
 • reddot-design-award-winnder-2013
  Red Dot Design Award 2013
  Đã nhận cho
  Aspire R7 Touch
 • epeat-gold-rating
  EPEAT® Gold rating
  Đã nhận cho
  Aspire S7
 • ces--2013-best-of-innovations
  CES 2013 – Best Of Innovations 2013 Award
  Đã nhận cho
  Aspire S7