Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • Good Design Award 2013
  Đã nhận cho
  Liquid Z3
 • Taiwan Excellence 2013
  Đã nhận cho
  Touch
 • Computex 2013 Green ICT Best Choice
  Đã nhận cho
  B6
 • Computex 2013 Best Choice
  Đã nhận cho
  Aspire R7
 • Computex 2013 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  Aspire R7 Touch
 • Red Dot Design Award 2013
  Đã nhận cho
  Aspire R7 Touch
 • EPEAT® Gold rating
  Đã nhận cho
  Aspire S7
 • CES 2013 – Best Of Innovations 2013 Award
  Đã nhận cho
  Aspire S7