Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • HotHardware Approved
  Đã nhận cho
  Aspire Switch 10
 • International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award Honoree
  Đã nhận cho
  Aspire R7 Aspire S7
 • Good Design Award 2014
  Đã nhận cho
  Aspire V Nitro Aspire R 13 Liquid Jade
 • Editor's Choice Award – Stuff Magazine, France
  Đã nhận cho
  Aspire Switch 10
 • ISTE 2014 Best of Show Award
  Đã nhận cho
  C720
 • Computex 2014 Green ICT Best Choice
  Đã nhận cho
  V6
 • Computex 2014 Design & Innovation
  Đã nhận cho
  Aspire V Aspire U5
 • Taiwan Excellence 2014
  Đã nhận cho
  Aspire R7
 • Taiwan Excellence Gold Award 2014
  Đã nhận cho
  Aspire S7
 • Red Dot Award 2014
  Đã nhận cho
 • iF Product Design Award 2014
  Đã nhận cho
  Aspire R7 Liquid Z5 Portable LED