Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • hothardware-approved

  Đã được HotHardware phê duyệt

 • international-ces-innovations-2014-design-and-engineering-award-honoree

  International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award Honoree

 • good-design-award-2014

  Good Design Award 2014

 • editors-choice-award-stuff-magazine-france

  Editor's Choice Award – Tạp chí Stuff, Pháp

 • iste-2014-best-of-show-award

  ISTE 2014 Best of Show Award

 • computext-2014-green-ict-best-choice

  Computex 2014 Green ICT Best Choice

 • computex-2014-design-innovation

  Computex 2014 Design & Innovation

 • taiwan-excellence-2014

  Taiwan Excellence 2014

 • taiwan-excellence-gold-award-2014

  Giải vàng Taiwan Excellence 2014

 • reddot-award-2014-winner

  Red Dot Award 2014

 • if-product-design-award-2014

  iF Product Design Award 2014