Giải thưởng

Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới.

 • iF-2022

  iF Design Award 2022

 • reddot-winner-2022

  Red Dot Winner 2022

 • 2022_CES_Logo

  CES 2022 Innovations Award Honoree

 • 2022_Taiwan_Excellence

  Taiwan Excellence 2022