Upozorenja i opozivi

Ongoing
Program zamene kablova za napajanje prenosnog računara naizmeničnom strujom
 
Bezbednosni problem aplikacije Acer Care Center sa mehanizmom za ažuriranje
Intel Sandy Bridge - Customer Support