Project Humanity

Zaposleni u kompaniji Acer dele svoju viziju za Project Humanity i zaštitu životne sredine i negovanje talenta postavljaju kao najviše prioritete.

Mi u kompaniji Acer želimo da sve naše odluke budu odgovorne, kao korporacija i kao ljudska bića. Project Humanity je predstavljen 2017. i predstavlja globalnu inicijativu kompanije Acer da svet pretvori u bolje mesto. Želimo da budemo sigurni da svaki zaposleni ima priliku da izrazi svoje mišljenje i da doprinese odlukama koje donosimo. Od proizvoda koje dizajniramo, naših partnera ili efikasnosti naših operacija, svaka odluka je važna.
reddot_winner_2022_297x155

Kako je Project Humanity nastao

Project Humanity je predstavljen 2017. i cilj mu je da zaposlene i dobavljače podstakne da prave pozitivne promene u vezi sa životnom sredinom.

Obrazovanje

Posvećeni smo tome da nudimo resurse i inovativna rešenja koji inspirišu radoznale umove zato što verujemo da obrazovanje predstavlja integralni deo oslobađanja ljudskog potencijala.

Životna sredina

Želimo da damo doprinos kroz inovativna rešenja i da pozovemo naše kolege, deoničare i korisnike da se pridruže inicijativi kako bismo zajedno kreirali „zeleniju“ budućnost.

Naš uticaj

Ekvivalent smanjenja od 60 tona CO2

Više od 20 metričkih tona baterija je reciklirano i pretvoreno u nove baterije

Više od 8,8 miliona proizvoda je isporučeno sa plastikom recikliranom nakon upotrebe

100% notebook računara kompanije Acer koristi reciklirani papir za ambalažu

Više od 40 zemalja se pridružilo našoj inicijativi

Naši ciljevi

Svaka odluka je važna

Project Humanity stavlja fokus na naše vrednosti i koristi snagu svake akcije kako bi napravio razliku. 

Ako svaki od naših 7700 zaposlenih doprinese našoj globalnoj inicijativi, naši kombinovani napori mogu da ostvare znatan uticaj.

Putem onlajn CSR programa obuke podižemo nivo svesti o životnoj sredini među zaposlenima širom sveta.

Serveri i računari kompanije Acer imaju energetski efikasne režime.

Dajemo prioritet korišćenju mašina zasnovanih na održivim materijalima za računare zaposlenih.

Naši ciljevi

Svako partnerstvo je važno

Dajemo prioritet saradnji sa partnerima koji su posvećeni društvenim ciljevima i pozivamo ih da se pridruže inicijativi Project Humanity kako bismo maksimalno povećali uticaj. 

Uz deljene principe u vezi sa društvenim ciljevima, sarađujemo sa partnerima na promociji održivih akcija.

Zahteva se korišćenje ekološki prihvatljivih materijala u proizvodnji, uz smernice za potpuno odsustvo jednokratnih pomagala koje se implementiraju za sve događaje i proizvodne procese.

Tri velika dobavljača su nam se pridružila i učestvovala u projektu recikliranja baterija i elektronike u okviru inicijative Project Humanity.

Naši ciljevi

Svaka ideja je važna

Pravimo proizvode koji imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu i društvo. 

Isporučujemo više od 17 miliona računara godišnje. Uz taj obim, čak i male promene proizvoda i ambalaže postaju značajne. Imamo moć da svaki od naših proizvoda učinimo bližim „zelenijoj“ životnoj sredini.

Količina materijala u pakovanju smanjena je za 50% prelaskom na digitalnu tehnologiju.

Za ambalažu koristimo oblikovana vlakna ili 100% reciklirani stiropor.

Sarađujemo sa fabrikama nameštaja na ponovnoj upotrebi kartona kao sirovine za proizvodnju papirnog nameštaja.

Naši ciljevi

Svaki korisnik je važan

Najbolji način da korisnicima približimo naše vrednosti je da ih pozovemo da učestvuju. 

Pokrećemo programe koji našim korisnicima omogućavaju da doprinesu boljoj životnoj sredini.

Korisnici se podstiču i obaveštavaju kako bi pristupili našem programu zamene i usluzi modularne popravke.

Korisnike pozivamo da deluju i da budu deo rešenja integrisanjem Acer programa reciklaže sa digitalnim doživljajima.

Naši ciljevi

Svaki talenat je važan

Deca su naša budućnost. Koristimo tehnologiju i stručnost kako bismo inspirisali radoznale umove.  

Pomoću naše tehnologije i stručnosti težimo tome da maksimalno podstaknemo potencijal učenika i da učinimo resurse dostupnim našim budućim talentima.

5000 dece iz neprivilegovanih okolnosti pridružilo se našem programu za mlade kreatore kako bi besplatno pohađali kurseve u vezi sa dizajnom.

Sarađujemo sa K-12 školama kako bismo obezbedili sredstva i računarske kurseve za digitalizovanje učionice i opremanje učenika znanjem i veštinama za ostvarivanje uspeha.

Istaknute aktivnosti

21-dnevni „zeleni“ izazov

Istraživači ukazuju na to da je za formaranje navike potreban 21 dan. Da bismo stvorili održivi životni stil za naše okruženje, pokrenuli smo izazov bez plastike u trajanju od 21 dan kako bismo podstakli ekološki prihvatljivu praksu. Učestvovali je preko 600 zaposlenih, uključujući rukovodioce, i uklonjeno je više od 39.000 plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu.

30 „zelenih“ akcija širom sveta

Da bismo podržali aktivne napore ka održivosti, proveli smo zaposlene kroz naš događaj za mobilnu aplikaciju, Green Family. Predstavljanjem događaja, zajednica i ideja za delovanje u zabavnom formatu, podstakli smo zaposlene da preduzmu „zelene“ akcije radi poboljšavanja sveta.

Čišćenje priobalja na Tajvanu

Da bismo se dodatno edukovali putem konkretnih aktivnosti, pozvali smo kolege da nam se 22. juna pridruže na događaju Acer Coastal Cleanup Day. Čišćenje plaža i ekološke ture su nas zbližile i doprinele zaštiti obale.

Uzgajanje organskog pirinča na Tajvanu

22. maja 2019. okupili smo se kako bismo učestvovali u ekološkoj edukaciji kompanije Caitian Rice u Jinšanu. Da bismo saznali više o procesu rehabilitacije zemljišta i doprineli ekološki prihvatljivom uzgoju, zajedno smo uklonili više od 21,8 kg štetočina kako bismo zaštitili polje pirinča.

Donacija računara Tajvanu

Tokom 2020, poslovna jedinica za kvalitet usluga kompanije Acer pružila je podršku digitalnoj edukaciji za školovanje na daljinu, uz tehnološku podršku i kurseve za upoznavanje sa softverom. Tim je učenike opremio recikliranim računarima radi promovisanja obrazovanja i održivosti.

Acer i Google u Brazilu

Od decembra 2018. do avgusta 2019, kompanija Acer je sarađivala sa kompanijom Google radi pružanja podrške brazilskom školskom kolektivu Adventista Group. 10.000 USD i 30 Chromebook računara dodeljeno je kao podrška implementaciji Google ekosistema, sertifikovanju nastavnika i pružanju doživljaja produkcije sadržaja pomoću Acer uređaja.

Project Humanity, koji je pokrenut na Tajvanu, uticao je na zaposlene u kompaniji Acer širom sveta i na lokalne zajednice putem raznih aktivnosti. Project Humanity nastavlja da se razvija i da stvara još veći globalni uticaj, uz pokretanje aktivnosti u dodatnim regionima početkom 2021.