„Works with Chromebook“

Ova dodatna oprema i sertifikat „Works With Chromebook“ kako bi vam pružila nesmetan rad na vašem Chromebook računaru.

WWCB Line/Class KSP

Besprekorna integracija

Predstavljamo vam liniju dodatnog pribora koji ima sertifikat da predstavlja opremu koja radi sa Chromebook računarima „Works With Chromebook“

sertifikat

Garantovana pouzdanost

Ova oprema poseduje sertifikat „Works With Chromebook“ što znači da ispunjava standarde kompatibilnosti za Chromebook.

WWCB Line/Class KSP

Ažuriranje firmvera

Podrška za naknadne nadogradnje

Firmver određenog uređaja može da se ažurira kada je uređaj povezan sa Chromebook računarom pa pored toga što je kompatibilan sa postojećim uređajima, nudi podršku i za buduće nadogradnje.

WWCB Line/Class KSP

Pronađite svoju savršenu Acer opremu sa sertifikatom „Works With Chromebook“

Pretražite i uporedite proizvode prema karakteristikama i specifikacijama i pronađite svoju savršenu Acer opremu sa sertifikatom „Works With Chromebook“

;