Acer Bluetooth miš B501 – ima sertifikat „Works With Chromebook“

WWCB_Mouse_B501_modelmain
Acer Bluetooth miš B501 ima sertifikat „Works With Chromebook“ što znači da će besprekorno raditi sa vašim Chromebook računarom. Ovaj miš ima međunarodno sertifikovani antimikrobni1, 2, 3 premaz sa srebrnim jonima na svojoj površini. Sa rezolucijom od 1000 TPI, uživaćete u pouzdanoj kontroli i odzivu tokom navigacije, a oblik miša je udoban za držanje kako za desnoruke, tako i za levoruke korisnike.

Izaberite svoj savršeni Acer Bluetooth miš B501 – ima sertifikat „Works With Chromebook“

Potražite svoj Acer Bluetooth miš B501 – ima sertifikat „Works With Chromebook“ po opcijama ili u pretraživaču u nastavku.

1. Acer antimikrobni dizajn može da se razlikuje u zavisnosti od modela/regiona. Nijedno antimikrobno rešenje, kao ni antimikrobno Corning® Gorilla® staklo niti antimikrobna tehnologija sa jonima srebra, ne garantuje zaštitu korisnika niti im pruža ikakve direktne ili podrazumevane koristi po zdravlje. Antimikrobna zaštita je ograničena na površine koje se dodiruju. Proizvodi sa Acer sveobuhvatnim antimikrobnim dizajnom imaju integrisana antimikrobna rešenja na površinama koje se često dodiruju i većem delu spoljašnjosti.

2. Na količinu srebrnih jona utiču vlažnost i temperatura vazduha.

3. LED lampica i donja strana miša nemaju antimikrobni premaz.

4. U poređenju sa Logitech MK470 tankom bežičnom tastaturom i mišem

5. Ovaj proizvod je dobio sertifikat da zadovoljava standarde kompatibilnosti kompanije Google. Obrati se direktno kompaniji Acer za tehničku podršku i servis. Chromebook i „Works With Chromebook“ su žigovi kompanije Google LLC.

Sve ponude mogu biti promenjene bez obaveštenja i obaveze i ne moraju biti dostupne u svim maloprodajnim objektima. Navedene cene su preporuka proizvođača i mogu se razlikovati od cena u maloprodajnim objektima. Ne snosi odgovornost za cene ili druge tipografske ili fotografske greške ili propuste. Slike se mogu razlikovati od ponude.
Potrošači imaju zakonska prava na osnovu važećih nacionalnih propisa koji regulišu prodaju robe široke potrošnje i ova garancija ne isključuje, ograničava niti ukida bilo koja od tih prava.