Acer Reflection-Free

Tehnologija monitora

Monitori Acer Reflection-Free imaju sertifikat TÜV Rheinland® i posebne premaze protiv refleksije i odsjaja čime se obezbeđuje neverovatna jasnoća boja i udobnost gledanja.

Neverovatna jasnoća

Sadržaj na ekranu ostaje jasan i nepromenjen usled osvetljenja u prostoru zahvaljujući 4,6 puta većem odnosu ambijentalnog kontrasta1 u odnosu na konvencionalne ekrane.

Izuzetne boje

Sa neverovatnim odnosom očuvanja spektra boje2 od 97,3%, monitori Acer Reflection-Free pružaju jasne boje bez brige da će se refleksija odraziti na tačnost boja.

Udobno gledanje

Smanjivanjem odsjaja ekrana, monitori Acer Reflection-Free pomažu da se smanji naprezanje očiju i umor i tako obezbeđuju udobnije gledanje.

Ušteda energije

Dok je konvencionalnim monitorima potrebno puno pozadinsko osvetljenje u uslovima jakog osvetljenja, monitori Acer Reflection-Free postižu jasnu sliku sa samo 25% pozadinskog osvetljenja3, zahvaljujući čemu se štedi energija.

Čišćenje monitora bez refleksije

Pažljivo pratite sledeća uputstva za čišćenje monitora bez refleksije. 

  1. Monitor uvek isključite sa napajanja pre čišćenja. 
  2. Pomoću lepljive trake, valjka za dlačice ili krpe od mikrovlakana nežno očistite fleke. 
  3. Nemojte da nanosite nikakve rastvore (npr., na bazi vode ili alkohola) na površinu monitora bez refleksije. Ako rastvor slučajno dospe na ekran, nežnim tapkanjem uklonite tečnost, pa ekran obrišite krpom od mikrovlakana.

Srodni proizvodi

1 Ambijentalni kontrast je meren u blizini prozora prilikom izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti.
2 Odnos očuvanja spektra boje izmeren je u blizini prozora prilikom izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti.
3 Jačina pozadinskog osvetljenja je izmerena u blizini prozora prilikom izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti.