Pouzdanost vojnog ranga

Posvećenost kompanije Acer pružanju podrške vašem poslovanju počinje još pre nego što otvorite pakovanje proizvoda. Naši proizvodi se testiraju u skladu sa standardima MIL-STD-810H i standardima za zaštitu od prodiranja vode i prašine kako biste bili sigurni da će vaš uređaj izdržati sve izazove koje prosečan dan u učionici, skladištu ili na terenu nosi sa sobom.

MIL-STD-810H standardi

U nastavku su navedeni testovi koji su uspešno sprovedeni na uređajima sa oznakom MIL-STD-810H.

ENDURO – ojačani uređaji

expand_more
icon-1

Visoke i niske temperature1

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C duže od 48 sati i do 65°C u trajanju od preko 4 sata
icon-3

Kiša

Ispituje se izlaganje uređaja kiši i prskanju vode sa određene visine, a zatim se proverava da li je došlo do oštećenja.
icon-4

Vlaga

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 58% do 88% u periodu od 24 sata.
icon-5

Test na vibracije1

Nakon simuliranja vožnje od 1600 kilometara po neravnom terenu, uz izlaganje svim stepenima poskakivanja i vibracija, uređaji se ispituju da bismo se uverili u pravilan rad.
icon-9

Test na padove1

Uređaj se ispituje tako što se simulira događaj u kom uređaj slučajno padne, na primer prilikom skidanja sa police ili ako padne na tvrdu površinu tokom upotrebe.
icon-7

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.
icon-10

Ispitivanje pri niskom pritisku (višoj nadmorskoj visini)2

Uređaji se ispituju u uslovima niskog pritiska u dužem trajanju da bi se simulirali transport i upotreba u avionu.
icon-2

Slana izmaglica2

Test slane izmaglice služi da se utvrdi efikasnost zaštitnog premaza na uređaju i završne obrade, a ujedno se određuje uticaj naslaga soli koje dospeju do unutrašnjih električnih komponenti.
icon-12

Temperaturni šok2

Uređaji se ispituju da bi se utvrdila njihova otpornost na brze promene temperature u opsegu od -21°C do 60°C.

TravelMate – poslovni prenosni računari

expand_more
icon-1

Visoke i niske temperature

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C do 49°C u trajanju od preko 8 sati.
icon-3

Kiša

Ispituje se izlaganje uređaja kiši i prskanju vode sa određene visine, a zatim se proverava da li je došlo do oštećenja.
icon-4

Vlaga

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 58% do 88% u periodu od 24 sata.
icon-5

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.
icon-9

Test na padove

Uređaji se ispuštaju 26 puta na šperploču debljine oko 5 cm sa visine od 122 cm na svaki ćošak, na svaku stranu i na površinu. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.
icon-6

Ispitivanja potresa2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.

Chromebook – za rad i učenje

expand_more
icon-1

Visoke i niske temperature

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C do 49°C u trajanju od preko 8 sati.
icon-3

Kiša

Ispituje se izlaganje uređaja kiši i prskanju vode sa određene visine, a zatim se proverava da li je došlo do oštećenja.
icon-4

Vlaga

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 58% do 88% u periodu od 24 sata.
icon-5

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.
icon-9

Test na padove

Uređaji se ispuštaju 26 puta na šperploču debljine oko 5 cm sa visine od 122 cm na svaki ćošak, na svaku stranu i na površinu. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.
icon-7

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.
icon-8

Rad na visokoj temperaturi2

Da bi se ocenili bezbednost, kvalitet rada i integritet uređaja u sredinama sa visokom temperaturom, oni se izlažu spoljnim temperaturama koje su veće od standardne (60°C) tokom pet različitih 24-časovnih perioda.
icon-6

Ispitivanja potresa2

Uređaji se izlažu fizičkim potresima do kojih može doći tokom rukovanja, transporta ili servisiranja za vreme celog upotrebnog veka. Uređaji se ispituju i uključeni i isključeni i na njih deluje ukupno po 18 potresa da bi im se ispitao strukturni integritet.
icon-10

Ispitivanje pri niskom pritisku (višoj nadmorskoj visini)2

Uređaji se ispituju u uslovima niskog pritiska u dužem trajanju da bi se simulirali transport i upotreba u avionu.
icon-11

Sunčevo zračenje (sunčeva svetlost)2

Ispitivani uređaji se izlažu direktnoj sunčevoj svetlosti u ciklusima od po 24 sata.

Veriton – komercijalni računari

expand_more
icon-1

Visoke i niske temperature

Računar je testiran kako bi se osigurale pouzdane performanse u radu pri temperaturama od -32°C do 49°C, a testiran je i kada je isključen pri temperaturama od čak -51°C do 60°C.
icon-4

Vlaga

Testirani uređaji su izloženi temperaturama od 30°C do 60°C pri relativnoj vlažnosti od 95%.
icon-5

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.
icon-9

Test na padove

Spakovani uređaji se ispuštaju 26 puta na ivericu debljine oko 5 cm (2 inča) sa visine od 76 cm (30 inča) na svaki ćošak, na svaku stranu i na panel. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.
icon-7

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.

ENDURO Urban – izdržljivost sa stilom

expand_more
icon-9

Test na padove

Uređaji se ispuštaju 26 puta na šperploču debljine oko 5 cm sa visine od 122 cm na svaki ćošak, na svaku stranu i na površinu. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.
icon-5

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.
icon-7

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.
icon-4

Vlaga2

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 59% do 88% u periodu od 24 sata.
icon-1

Visoke i niske temperature1

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C do 49°C u trajanju od preko 8 sati.
icon-10

Ispitivanje pri niskom pritisku (višoj nadmorskoj visini)2

Uređaji se ispituju u uslovima niskog pritiska u dužem trajanju da bi se simulirali transport i upotreba u avionu.

Preporučeno za vas

Testiranje zaštite od prodiranja

Testiranje zaštite od prodiranja je odvojeno od MIL-STD-810H testiranja i predstavlja garanciju po pitanju količine prašine i tečnosti kojoj uređaj može biti izložen. Objavljeno od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (International Electrotechnical Commission – IEC). Ekvivalentni evropski standard je EN 60529.

Prvi broj predstavlja količinu čvrstih supstanci koje mogu prodreti u uređaj, a drugi broj predstavlja količinu vlage, na primer kapanje, prskanje, potapanje vodom itd., od koje je uređaj zaštićen. U tabeli u nastavku je objašnjeno šta svaki broj predstavlja. Na primer, IP 68 podrazumeva potpunu otpornost na prašinu i potapanje u vodu tokom dužih perioda.

+
=
IP68
Čvrste supstance i predmeti

Zaštita od predmeta sa prečnikom većim od 50 mm (1,96 inča), npr. veliki ručni alat.

1

Zaštita od predmeta sa dužinom do 80 mm (3,14 inča) i prečnikom do 12 mm.

2

Zaštita od predmeta sa prečnikom većim od 2,5 mm (0,09 inča), npr. žica, mali alati.

3

Zaštita od predmeta sa prečnikom većim od 1 mm (0,04 inča), npr. žice.

4

Delimična zaštita od prašine koja može da ošteti opremu.

5

Potpuna zaštita od prodiranja prašine uključujući vakuumsku zaptivku, testiranu neprekidnim strujanjem vazduha.

6
Tečnost

Zaštita od kapljica vode koje padaju vertikalno ili kondenzacije.

1

Zaštita od kapljica vode koje padaju pod uglom do 15°.

2

Zaštita od prskanja vode iz bilo kog pravca, čak i kada voda pada vertikalno pod uglom do 60°.

3

Zaštita od prskanja vode iz bilo kog pravca u trajanju od najmanje 10 minuta.

4

Zaštita od mlazova vode pod malim pritiskom (6,3 mm (0,24 inča)) iz bilo kog pravca. Dozvoljeno je ograničeno prodiranje.

5

Zaštita od mlazova vode pod velikim pritiskom iz bilo kog pravca. Dozvoljeno je ograničeno prodiranje.

6

Zaštita od prodiranja vode na dubini između 15 cm (5,90 inča) i 1 metra (39,37 inča) u trajanju od 30 minuta.

7

Zaštita od prodiranja vode pod pritiskom tokom dužih perioda.

8
  1. Parametri ispitivanja mogu da variraju između konkretnih modela.
  2. Ispituje se samo na određenim modelima. Detalje potražite na stranicama pojedinačnih proizvoda.