Dizajn proizvoda

Dizajniramo proizvode uzimajući u obzir njihov životni ciklus tako što se oslanjamo na cirkularnu ekonomiju i koristimo reciklirane materijale da bismo smanjili uticaj na životnu sredinu.

Product_Design
Parallax-KSP-Sustainable_Materials
Održivi materijali

Više od 30 miliona naših računara i proizvoda za prikaz koristilo je korisničku recikliranu plastiku (PCR) u periodu 2020–2022, čime smo jasno pokazali posvećenost korišćenja nove plastike i smanjenje emisije ugljenika

Parallax-KSP-Repairable_and_Upgradable
Mogućnost popravke i nadogradnje

Prioritet dajemo modularnom dizajnu. Naši proizvodi su namerno dizajnirani tako da se lako rasklapaju, popravljaju i nadograđuju kako bi im se produžio radni vek.

Parallax-KSP-Energy_Efficiency
Energetska efikasnost

Naš cilj za kompjuterske proizvode do 2025. godine jeste potrošnja 45% manje energije u poređenju sa 2016. godinom. U 2022, 69% naših prenosnih računara, stonih računara i monitora dobilo je sertifikat ENERGY STAR.

Naši partneri

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo

Dizajn ambalaže

Naše pakovanje koristi reciklirane materijale i pruža mogućnost dužeg korišćenja.

Packaging_Design
Parallax-KSP-Recyclable Packaging_with_Reduced_Plastics
Reciklirano pakovanje sa manje plastike

Za Acer prenosne računare, 90% kartonskih kutija napravljeno je do reciklirane papirne pulpe i mogu se u potpunosti reciklirati. Takođe pravimo svesne napore da smanjimo količinu plastike za pakovanje.

Parallax-KSP-Functional_Reusable_Packaging
Funkcionalna ambalaža koja se može iznova koristiti

Naša Vero pakovanja nude vrednost putem ponovne upotrebe, tako što služe kao kutije za čuvanje, postolja za laptop ili saksija za biljke, čime pakovanje postaje višenamenski predmet za svakodnevnu upotrebu.

Parallax-KSP-Recycled_Paper All_the_Way
Reciklirani papir od početka do kraja

Od 2017, poslali smo preko 64 miliona prenosnih računara sa unutrašnjom zaštitom od papirne pulpe koja je napravljena od 100% recikliranog papira.

Naši partneri

 • Golden_Arrow_logo
 • Quanta_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Wistron_logo

Proizvodnja

Sarađujemo sa partnerima iz industrije kako bismo redefinisali proizvodne procese i bolje kontrolisali otpad i hemikalije.

Production
Parallax-KSP-Waste_Management
Kontrolisanje otpada

Pored toga što smo prestali da koristimo plastične kese za kablove za naše proizvode, takođe podstičemo naše dobavljače u proizvodnji da naprave ekološke promene.

Parallax-KSP-Compliance_with_Eco_Labeling_Standards
Usklađenost sa standardima za eko-obeležavanje

Ekološke performanse naših proizvoda i operacija navodimo na sertifikatima o zaštiti životne sredine, gde se fokusiramo na ograničenu upotrebu i mogućnost praćenja navedenih supstanci.

Naši partneri

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo

Logistika

Naša optimizovana logistika i transportna mreža povećavaju efikasnost i smanjuju emisiju ugljenika.

Logistics
Parallax-KSP-Improving_Supply_Chain_Management
Poboljšavanje rukovođenja lancem snabdevanja

U 2022. preko 50% glavnih dobavljača logističkih usluga kompanije Acer sklopili su partnerstvo sa kompanijom EcoTransIT kako bi se poboljšali podaci o emisiji ugljenika i procenile inicijative za smanjenu emisiju ugljenika.

Parallax-KSP-GoGreen_Solutions
GoGreen rešenja

Kompanija Acer je posvećena ekloškoj logistici. U četvrtom kvartalu 2022, započeli smo sa transportom na biološko gorivo iz Kine u Evropu, čime smo smanjili emisiju ugljenika za 40 tona.

Parallax-KSP-Responsible_Logistics_GHG emissions
GHG emisija odgovorne logistike

Preko 90% naših logističkih partnera sada direktno izveštava o emisijama ugljenika za Acer proizvode, čime se promoviše transparentnost i omogućava donošenje informisanih odluka kao bismo se borili protiv klimatskih promena.

Naši partneri

 • DHL_logo
 • Expeditors_logo
 • KUEHNE-NAGEL_logo
 • Quanta_logo

Energija

Naši radni procesi stavljaju naglasak na upotrebu čiste i obnovljive energije kako bi fosilna goriva ostala pod zemljom.

Energy
Parallax-KSP-Renewable_Energy_at_Operating_Locations
Obnovljiva energija na radnim lokacijama

Zahvaljujući domaćim objektima sa generatorima za obnovljivi energiju i prilagođavanjem alternativnih izvora energije, ukupna proizvodnja zelene energije Acer grupe u 2022. bila je 3,8 kWh.

Parallax-KSP-Green_Commitments_with_Supply_Chain_Partners
Zeleni ciljevi sa partnerima u lancu snabdevanja

Biramo partnere koji su posvećeni zaštiti životne sredine. Ukupno 60% važnih dobavljača posvećeno je RE100 ili postavljanju ciljeva zasnovanih na nauci (SBT).

Parallax-KSP-Smart_Charging_Solution
Rešenje za pametno punjenje

Rešenje za punjenje kompanije Acer ITS, podružnice kompanije Acer, prvo je u Aziji lansiralo pametne stanice za parking i EV punjenje uz put.

Naši partneri

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo

Recikliranje

Rešenja za kanalisanje i recikliranje daju našim proizvodima i materijalima novu namenu na kraju njihovog radnog veka.

Recycling
Parallax-KSP-Acer_Trade-in_Programs
Programi za zamenu kompanije Acer

Podstičemo potrošače da učestvuju u našim programima zamene i reciklaže koji se pokreću u SAD, delovima Evrope, Bliskog Istoka i Afrike i određenim zemljama azijskog Pacifika.

Parallax-KSP-Standardized_Recycling_Process
Standardizovani procesi reciklaže

Cilj nam je da se pobrinemo da program reciklaže kompanije Acer ispunjava propise i zahteve za reciklažu u zemljama i regionima, kao i one izložene u direktivi WEEE i standardu IEEE 1680.1.

Parallax-KSP-Recycling_Electronics_Products
Recikliranje elektronskih proizvoda

Od 2018. do 2022, kompanija Acer je širom sveta reciklirala ukupno 61.385 tona elektronskih proizvoda.

Naši partneri

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo