Dizajn proizvoda

Acer Vero uređaji mogu da se recikliraju, a napravljeni su od održivih materijala, kao što su korisnički reciklirana (post-consumer recycled – PCR) plastika i plastični otpad iz okeana, kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu od početka do kraja.

Product_Design

Naši partneri

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo
Sustainable_Materials
Održivi materijali

Da bismo povećali udeo održivih materijala u našim proizvodima, sarađujemo sa dobavljačima na tome da u našim linijama proizvoda Vero u većoj meri koriste materijale koji su ekološki prihvatljivi, gde spadaju korisnički reciklirana plastika (PCR) i plastični otpad iz okeana. U tome se odražava naša posvećenost smanjenju upotrebe sirovih materijala, kao i smanjenju emisija štetnih gasova.

Acer_Green_Visualization
Acer zelena vizuelizacija

Pored direktnih promena materijala, uveli smo nove vizuelne elemente u sve Vero proizvode. Na primer, istakli smo kapice na tasterima „R“ i „E“ i ugravirali simbole ekološke odgovornosti na osnovu prenosnog računara.

Repairable_and_Upgradable
Mogućnost popravke i nadogradnje

Prioritet dajemo modularnom dizajnu. Naši proizvodi su namerno dizajnirani tako da se lako rasklapaju, popravljaju i nadograđuju kako bi im se produžio radni vek. Izgrađeni na principima proširivanja i nadogradnje, potrošačima pružamo mogućnost da vremenom nadograđuju svoje računare.

Energy_Efficiency
Energetska efikasnost

Postavili smo cilj da naši proizvodi do 2025. godine troše 45% manje energije u poređenju sa 2016. godinom. Sarađujemo sa partnerima na neprekidnom smanjenju potrošnje energije, poboljšanju efikasnosti i produženju radnog veka baterije.

Dizajn ambalaže

Naša ambalaža za Acer Vero Notebook koristi minimalne i ekološki prihvatljive materijale, kao što su 90% reciklirani papir i industrijski reciklirani poliester (post-industrial recycled – PIR), sa produženim vekom upotrebe.

Packaging_Design

Naši partneri

 • Golden_Arrow_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo
Reducing_Plastic
Smanjujemo upotrebu plastike

U saradnji sa dobavljačima nastojimo da smanjimo količinu plastike koja se koristi u našoj ambalaži, na primer, zamenom plastičnih ručki papirnim. Naše insistiranje na smanjenju upotrebe plastike nastavlja da se gradi kroz postepene promene.

Recycled_Paper_All_the_Way
Reciklirani papir od početka do kraja

Acer uvodi održivost u korisnički doživljaj otpakivanja proizvoda. Amortizacija ima značajnu ulogu u obezbeđivanju proizvoda tokom isporuke. Nakon brojnih evaluacija i testiranja, zamenićemo jastučiće od EPE pene recikliranim papirom i recikliranim materijalima za kartonske palete, bez kompromitovanja zaštite.

Recyclable_Packaging
Ambalaža koja se može reciklirati

Počevši od proizvodnih linija notebook računara kompanije Acer, naš dizajn ambalaže omogućava lako rasklapanje tokom procesa reciklaže. Pored toga, izbor materijala i metod štampe omogućavaju jednostavnu reciklažu ambalažnih materijala kako bi što lakše započeli svoj novi ciklus primene kao ambalaže!

Functional,_Reusable_Packaging
Funkcionalna ambalaža koja se može iznova koristiti

Naš Vero dizajn ambalaže sadrži brojne funkcije za ponovnu upotrebu kako bismo pružili dodatnu vrednost svojim potrošačima. Bilo da će se koristiti kao dodatni prostor za odlaganje, postolje za prenosni računar ili pak kutija za biljke u rasadniku, naša rešenja ambalaže su namenski dizajnirana za ponovnu upotrebu, transformišući jednokratnu ambalažu u funkcionalne predmete za svakodnevnu upotrebu.

Proizvodnja

Sarađujemo sa partnerima iz industrije kako bismo redefinisali proizvodni proces i bolje kontrolisali hemikalije i otpad.

Production

Naši partneri

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
Waste_Management
Kontrolisanje otpada

Upotreba plastike tokom procesa proizvodnje je skrivena pretnja po životnu sredinu. Počevši od povlačenja upotrebe plastične vreće iz proizvodnje kablova za napajanje za naše proizvode, uvodimo promene i u sistem proizvodnje naših dobavljača.

Compliance_With_Environmental_Labeling_Standards
Usklađenost sa standardima za eko-obeležavanje

Ekološke performanse naših proizvoda navodimo na sertifikatima o zaštiti životne sredine, gde se fokusiramo na ograničenu upotrebu i mogućnost praćenja navedenih supstanci.

Logistika

Optimizovani transport i logistika omogućavaju nam da smanjimo količinu nepotrebnog otpada i emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Logistics

Naši partneri

 • DHL_logo
Waste_Reduction_at_the_Source
Smanjenje otpada na izvoru

Počevši od serija monitora, iz linija proizvoda povlačimo iz upotrebe nepotrebnu bezbednosnu traku koja se ne može reciklirati. Količina otpada koju očekujemo da smanjimo u 2023. na godišnjem nivou samo za naše linije monitora jednaka je dužini od 5500 km trake – što je približna razdaljina od Londona do Njujorka.

Responsible_Logistics_System
Sistem odgovorne logistike

Pošto aktivnosti špedicije i logistike doprinose cifri od skoro 10% emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, razvili smo sistem za izračunavanje štetnih gasova da bismo optimizovali način na koji naša logistika funkcioniše. Sistem nam omogućava da pratimo emisije štetnih gasova za svaku isporuku, od polazne tačke do odredišta. Uz ove podatke o evidenciji isporuke možemo da optimizujemo logistički sistem koji će zatim smanjiti ukupnu emisiju štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Ovaj sistem se trenutno koristi u Kini, sa planom da bude usvojen širom sveta.

GoGreen_Solutions
GoGreen rešenja

Proaktivno sarađujemo sa kompanijom DHL Global Forwarding, dobavljačem usluge održive logistike, kako bismo pronašli ekološki odgovornija logistička rešenja. Ustanovili smo veliki portal koji kombinuje različita prevozna sredstva kako bismo pakete dostavljali direktno potrošačima, čime se u velikoj meri smanjuje prosečna potrošnja goriva po isporuci. Pored toga, uz rešenje kompanije DHL kojim se koristi više od 30% održivog avio i pomorskog goriva tokom transporta, postepeno smanjujemo upotrebu fosilnih goriva i smanjujemo uticaj na životnu sredinu.

Recikliranje

Rešenja za kanalisanje i recikliranje daju našim proizvodima i materijalima novu namenu na kraju njihovog radnog veka.

Recycling
Acer_Trade-in_Programs
Programi za zamenu kompanije Acer

Podstičemo potrošače da učestvuju u našim programima zamene i reciklaže koji se pokreću u SAD, delovima Evrope, Bliskog Istoka i Afrike i određenim zemljama azijskog Pacifika.

Lithium_Battery_Recycling
Reciklaža litijumskih baterija

Kompanija Acer u Severnoj Americi je 2021. godine prikupila tonu jednokratnih litijumskih baterija u cilju adekvatne reciklaže, čime je smanjila preko 13 tona otpada koji bi završio na deponijama tokom tri uzastopne godine od 2018. do 2021.

Standardized_Recycling_Process
Standardizovani procesi reciklaže

Svi programi reciklaže u SAD zahtevaju ispravno odlaganje i upravljanje elektronskom opremom, komponentama i materijalima. Cilj nam je da se pobrinemo da program reciklaže kompanije Acer ispuni zahteve za reciklažu izložene u najnovijoj verziji standarda EPEAT i IEEE 1680.1.

Energija

U svom radu koristimo obnovljivu energiju, kao što je solarna, kako bismo fosile zadržali tamo gde im je mesto – pod zemljom.

Energy

Naši partneri

 • AUO_logo
 • DELTA_logo
 • Google_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo
Renewable_Energy_at_Operating_Locations_Worldwide
Obnovljiva energija na radnim lokacijama širom sveta

Zahvaljujući objektima koji u okviru postrojenja proizvode obnovljivu energiju, uglavnom solarnu, i usvajanju proverenih izvora obnovljive energije, ukupna količina ekološki proizvedene energije tokom čitave godine u kompaniji Acer Group je iznosila 3,6 miliona kWh. U poređenju sa 2020. godinom, ova količina prestavlja povećanje od oko 300.000 kWh.

Supply_Chain_Green_Commitments
Posvećenost ekologiji u lancu snabdevanja

Biramo partnere posvećene zaštiti životne sredine i obezbeđujemo informacije u okviru projekata o otkrivanju informacija o emisiji štetnih gasova. Pored toga, sarađujemo sa ključnim dobavljačima na povećavanju stope posvećenosti RE100 i SBT. Do 2021. godine 55% dobavljača je dalo svoje obećanje, a cilj nam je da dostignemo stopu od 80% do 2025. godine.

Smart_Parking_Meter
Pametni uređaj za naplatu parkiranja

Prema statistici, vozači izgube 55 sati godišnje tražeći mesto za parkiranje, pri čemu njihova vozila čine 30% ukupnog saobraćaja u gradu. Da bismo rešili ovaj problem, osmislili smo pametni uređaj za naplatu parkiranja koji automatski prati dostupnost mesta za parkiranje i prijavljuje ih u aplikaciji za vozače kojoj se jednostavno pristupa.

Smart_Charging_Solution
Rešenje za pametno punjenje

Rešenje za punjenje kompanije Acer ITS, podružnice kompanije Acer, prvo je u Aziji lansiralo pametne stanice za parking i punjenje uz put. Pružanjem državnim institucijama najboljeg rešenja za izgradnju infrastrukture za punjenje vozila doprinosimo budućnosti električnih vozila i ekološkog transporta.