Korporativna društvena odgovornost

U 20. veku smo bili svedoci brzog razvoja IT tržišta i rast popularnosti povezanih tehnologija, od koji je svaka značajno doprinela inovativnosti.
 
Rast ove industrije, značajnog dela nacionalne ekonomije, dolazi u isto vreme kad i sve veća eksploatacija prirodnih resursa, što ne utiče samo na lokalne već i nacionalne resurse. Zato humanitarna udruženja i udruženja za zaštitu životne sredine apeluju na multinacionalne kompanije da smanje svoj uticaj na prirodne resurse tako što će biti ekološki, moralno i društveno odgovorni.
 
Poslovna etika je filozofija menadžmenta koja stoji iza organizacionog, profesionalnog, institucionalnog i društvenog procesa razvoja i postala je glavni izazov s koji se suočavaju multinacionalne kompanije, a među njima i kompanija Acer, u 21. veku. To je kombinacija načela i vrednosti koji navode menadžment da teži ostvarivanju i ekonomskih i društvenih ciljeva. Kompanija koja se drži etičkih merila svesna je da mora da u potpunosti prihvati svoju ekonomsku, pravnu, društvenu, kao i filantropsku odgovornost.
 
Jedan od elemenata ove menadžerske filozofije jeste i Korporativna društvena odgovornost (CSR), program putem kog kompanija postavlja ciljeve da dostigne globalnu ravnotežu koja obuhvata ljudske, prirodne i društvene resurse.
 
CSR predstavlja poslovne pitanje i dozvolu za rad u 21. veku. Kao vodeći globalni računarski brend, Acer na tome zasniva svoju integrisanu CSR strategiju. Od 2006, kompanija Acer je sveobuhvatno i temeljno preispitala svoje postupke kako bi postigla održiviji razvoj. Integracijom i usvajanjem Korporativne društvene odgovornosti u svoje poslovanje i proaktivnim učešćem u globalne CSR inicijative, kompanija Acer je pokazala svoju posvećenost i rešenost da primenjuje CSR. Učinjen je i korak kako bi se u kontinuitetu doprinosilo razvoju globalne održivosti.
 
Za više informacija o korporativnom CSR programu kompanije Acer, posetite veb-sajt Acer grupe za CSR.