u Proizvodima u Podršci u Štampi
Meni

Pametni telefoni

Gde se nalazi serijski broj na ručnom pametnom uređaju?

Serijski broj i/ili SNID kôd se nalaze na odštampanoj nalepnici na poleđini pametnog telefona ili sa donje strane poklopca baterije i baterije.

Serijski broj i SNID kôd takođe se mogu nalaziti na pakovanju proizvoda. Na sledećim slikama prikazane su moguće lokacije serijskog broja na proizvodu.