u Proizvodima u Podršci u Štampi
  • Podrška
  • Naočare za pomešanu realnost

Meni

Naočare za pomešanu realnost

Gde se nalazi serijski broj na mojim Acer naočarima za Windows pomešanu realnost?

Nalepnica sa serijskim brojem nalazi se na donjoj levoj strani Acer naočara za Windows pomešanu realnost. Na sledećoj slici možete da vidite primer nalepnice. Naočare će samo prikazati SNID broj, ali ne i ceo serijski broj od 22 znaka. Ceo serijski broj se nalazi na spoljnoj strani pakovanja. SNID i serijski broj menjaju jedan drugi za potrebe pružanja podrške.