Công nghệ được thiết kế có trách nhiệm, thân thiện với môi trường

Acer for Business tập trung vào việc đổi mới các sản phẩm mới, được thiết kế bền vững. Hãy cùng chúng tôi cam kết cho một tương lai bền vững hơn.

responsibly-designed-eco-friendly-technology-hero-banner
acer-for-business-sustainability-landing-vero-pcs
PC Vero

Dòng sản phẩm Vero của Acer cung cấp công nghệ thân thiện với môi trường mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Hãy cùng chúng tôi tạo ra một tương lai bền vững hơn với Vero.

acer-for-business-sustainability-landing-environmental-certifications
Chứng nhận về môi trường

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của nhiều chứng nhận về môi trường. Khám phá thêm về các chứng chỉ này và những gì cần thiết để đạt được chúng.

acer-for-business-sustainability-landing-product-carbon-footprint-report
Báo cáo lượng khí thải carbon của sản phẩm

Báo cáo lượng khí thải carbon của chúng tôi cho thấy cách chúng tôi cam kết giảm tác động của mình và tạo ra một hành tinh xanh hơn. Hãy xem chúng tôi tạo ra sự khác biệt như thế nào.