Acer USB-C na USB-C
Kabl – sa sertifikatom
„Works With Chromebook“


Ovaj kabl za povezivanje priključka USB-C sa priključkom 2. generacije USB-C 3.1 istovremeno može da prenosi podatke, puni uređaje i povezuje monitore koji imaju priključak USB-C. Sa lakoćom povežite uređaje pomoću reverzibilnog priključka i kabla koji odlikuje velika kompatibilnost i fleksibilnost.

• Sa sertifikatom „Works With Chromebook Certified“1
• Prenos podataka brzinom od 10 Gb/s
• Pruža do 100 W (5 A) napajanja
• USB-IF sertifikat

Izaberite svoj savršeni Acer USB-C-na-USB-C kabl

Potražite svoj Acer USB-C-na-USB-C kabl prema karakteristikama ili pogledajte proizvode u nastavku.

1.Ovaj proizvod je dobio sertifikat da zadovoljava standarde kompatibilnosti kompanije Google. Obrati se direktno kompaniji Acer za tehničku podršku i servis. Chromebook i „Works With Chromebook“ su žigovi kompanije Google LLC.

Sve ponude mogu biti promenjene bez obaveštenja i obaveze i ne moraju biti dostupne u svim maloprodajnim objektima. Navedene cene su preporuka proizvođača i mogu se razlikovati od cena u maloprodajnim objektima. Ne snosi odgovornost za cene ili druge tipografske ili fotografske greške ili propuste. Slike se mogu razlikovati od ponude.
Potrošači imaju zakonska prava na osnovu važećih nacionalnih propisa koji regulišu prodaju robe široke potrošnje i ova garancija ne isključuje, ograničava niti ukida bilo koja od tih prava.