Bộ xử lý Intel® Core™ và Intel vPro®

Các thiết bị Acer được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ giúp người dùng làm được nhiều việc hơn. Với hiệu suất được tối ưu hóa và khả năng bảo mật được AI hỗ trợ, bạn có thể bắt đầu tăng cường hoạt động họp hành và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với nền tảng PC dành cho doanh nghiệp tất cả trong một này.

Parallax-03

Hỗ trợ công việc của bạn

Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn với hiệu suất mạnh mẽ từ bộ xử lý Intel® Core™. Kết hợp với tính năng bảo mật được AI hỗ trợ giúp phát hiện sớm các mối đe dọa và tính năng quản lý đám mây để hỗ trợ nhân viên từ xa, doanh nghiệp của bạn sẽ sẵn sàng đạt được nhiều thành tựu hơn thế.

Parallax-04
KSP-10-640x640
Hỗ trợ hiệu suất

Những chiếc PC mạnh mẽ với Intel vPro® nâng cao năng suất kinh doanh và nâng cao hiệu quả của nhân viên trong mọi nhiệm vụ kinh doanh.

Businesspeople in the office. Colleagues working together on a new project
Bảo vệ dữ liệu của bạn

Intel vPro® cung cấp khả năng bảo mật dựa trên phần cứng độc đáo giúp chủ động giám sát các mối đe dọa, bảo vệ tài nguyên và dữ liệu doanh nghiệp của bạn.

KSP-12-640x640
Đơn giản hóa quy trình quản lý

Intel vPro® cung cấp các giải pháp quản lý CNTT hiện đại như truy cập từ xa, cập nhật phần mềm và khắc phục sự cố.

KSP-13-640x640
Đảm bảo sự ổn định

Tự tin duy trì đoàn đội của bạn. Với phần cứng và phần mềm được kiểm tra kỹ lưỡng, Intel vPro® đảm bảo độ tin cậy.