Works with Chromebook

Các phụ kiện này được chứng nhận bởi Works With Chromebook để đảm bảo khả năng hoạt động trơn tru với chiếc Chromebook của bạn.

Tích hợp liền mạch

Đáp ứng tiêu chuẩn về dòng sản phẩm Phụ kiện Works With Chromebook

Được chứng nhận

Được chứng nhận Luôn yên tâm

Được chứng nhận bởi Works With Chromebook, các phụ kiện này được phê duyệt đáp ứng các tiêu chuẩn tương thích của Chromebook.

Cập nhật firmware

Bằng chứng cho tương lai

Bạn có thể cập nhật firmware trên thiết bị nhất định trong khi thiết bị được kết nối với Chromebook, đảm bảo khả năng tương thích tối đa với các thiết bị ngoại vi của ngày hôm nay và ngày mai.

Chọn Phụ kiện Acer hoàn hảo được chứng nhận bởi Works With Chromebook

Tìm kiếm và so sánh các sản phẩm theo tính năng và thông số kỹ thuật để tìm cho bạn các Phụ kiện Acer hoàn hảo được chứng nhận bởi Works With Chromebook

Bộ lọc

Các bộ lọc đã chọn sẽ xuất hiện ở đây. Sửa đổi bộ lọc sẽ cập nhật kết quả và có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của các tùy chọn khác.
0 Kết quả