Chuột chơi trò chơi Acer GM501 – Được chứng nhận bởi Works With Chromebook

WWCB_Acer_Gaming_Mouse_GM501_Hero_Banner

Giành được lợi thế trong cuộc chiến của bạn với Chuột chơi trò chơi Acer GM501 được Works With Chromebook chứng nhận. Chuột chơi trò chơi dành cho Chromebook này có tính năng theo dõi chính xác với bốn cài đặt DPI, sáu nút có thể lập trình có thể tùy chỉnh và bốn màu LED.

Chuột chơi trò chơi Acer GM501 – Được chứng nhận bởi Works With Chromebook

Tìm kiếm Chuột chơi trò chơi Acer GM501 – Được chứng nhận bởi Works With Chromebook theo các tính năng hoặc duyệt các sản phẩm bên dưới.

Sản phẩm này đã được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn tương thích của Google. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Acer để được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Chromebook và huy hiệu “Works With Chromebook” là các nhãn hiệu của Google LLC.