Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thế kỷ 20 chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thị trường CNTT và sự phổ biến ngày càng tăng của các công nghệ liên quan, mỗi công nghệ đều góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự đổi mới.
 
Sự tăng trưởng của ngành, một phần quan trọng của nền kinh tế quốc gia, cùng với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng leo thang, không chỉ ảnh hưởng đến tài sản địa phương mà còn ảnh hưởng đến tài sản quốc gia. Do đó, các hiệp hội môi trường và nhân đạo đã kêu gọi các công ty đa quốc gia giảm tác động này lên tài nguyên thiên nhiên bằng cách hoạt động có trách nhiệm với môi trường, đạo đức và xã hội.
 
Đạo đức kinh doanh là triết lý quản lý đằng sau sự phát triển quy trình tổ chức, nghề nghiệp, thể chế và xã hội, và cũng đã trở thành thách thức chính mà các công ty đa quốc gia, bao gồm cả Acer, phải đối mặt trong thế kỷ 21. Đây là sự kết hợp của các nguyên tắc và giá trị hướng dẫn quản lý phấn đấu cho các mục tiêu kinh tế và xã hội. Một công ty có đạo đức nhận thức được rằng họ có đầy đủ các trách nhiệm về kinh tế, pháp lý, xã hội cũng như hoạt động từ thiện.
 
Một trong những yếu tố của triết lý quản lý này là chương trình Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), qua đó một công ty đặt ra mục tiêu đạt đến sự cân bằng toàn cầu, tích hợp các nguồn lực con người, môi trường và cộng đồng.
 
CSR là một vấn đề kinh doanh và giấy phép hoạt động trong thế kỷ 21. Do đó, là một thương hiệu PC hàng đầu toàn cầu, đây là chiến lược CSR tích hợp của Acer. Kể từ năm 2006, Acer đã xem xét toàn diện và kỹ lưỡng các hành động của mình để phát triển bền vững. Bằng cách tích hợp và đưa CSR vào hoạt động kinh doanh của mình và chủ động tham gia vào các sáng kiến CSR toàn cầu, Acer đã thể hiện các cam kết và quyết tâm của mình đối với CSR. Một nỗ lực cũng đã được thực hiện để đóng góp liên tục vào sự phát triển bền vững toàn cầu.
 
Để biết thêm thông tin về chương trình CSR công ty của Acer, vui lòng truy cập trang web CSR của Tập đoàn Acer.