Whistleblower Mechanism

Mechanizm składania skarg przez interesariuszy

W celu chronienia praw interesariuszy, promowania komunikacji z nimi, a także zwiększania ładu korporacyjnego w przypadku odkrycia jakiegokolwiek zagrożenia dotyczącego zaangażowania w oszustwo, korupcję lub naruszenie Standardów Acer dotyczących Prowadzenia Biznesu, a także jakichkolwiek nielegalnych zachowań pracowników Acer bądź zachowań naruszających zasady ładu korporacyjnego prosimy o zgłaszanie nam tego faktu na poniższy adres, a specjalnie oddelegowany pracownik zajmie się zgłoszeniem. E-mail: Whistleblower.acer@acer.com

Przypominamy:

Zgłoszenie nie może być anonimowe i powinno zawierać Twoje dane kontaktowe. W celu ułatwienia dochodzenia lub w razie konieczności kontaktu w Tobą Acer skorzysta z Twoich danych, a także może przekazać Twoje dane spółkom zależnym Acer. Aby zapewnić efektywne prowadzenie dochodzenia, przekaż nam dokładne i konkretne informacje, stosowne dokumenty, a także możliwie jak najwięcej dowodów. Bez wystarczających stosownych informacji Acer może nie być w stanie przeprowadzić dochodzenia lub może ono napotykać trudności.

Nie wolno celowo fabrykować faktów ani przekazywać fałszywych bądź nieprawdziwych informacji lub dowodów. Za podawanie celowo sfabrykowanych, fałszywych lub nieprawdziwych informacji bądź dowodów grozi odpowiedzialność prawna.

Wszelka Twoja korespondencja z Acer powinna być traktowana jako poufna i nie wolno jej nikomu ujawniać. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie przysługuje Ci żadne roszczenie oparte na jakiejkolwiek Twojej korespondencji z Acer, a korespondencja taka nie może być wykorzystywana jako dokumenty prawne dla potrzeb jakiegokolwiek postępowania prawnego.

Jeśli szukasz usług wsparcia produktów, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Acer (http://www.acer.com/worldwide/) kraju/regionu, w którym się znajdujesz. Jeśli szukasz obsługi akcjonariuszy, zapraszamy do odwiedzenia strony www.acer-group.com/ag/en/TW/content/shareholders-service.

Mechanizm składania skarg przez interesariuszy