Projekt Humanity

Pracownicy firmy Acer podzielili się swoją wizją dla projektu Humanity i za najważniejszy priorytet uznali ochronę środowiska oraz rozwój talentów.

W Acer chcemy, aby wszystkie nasze decyzje podejmowane przez firmę ogółem oraz poszczególnych jej pracowników były odpowiedzialne. Uruchomiony w 2017 roku projekt Humanity jest globalną inicjatywą firmy Acer, której celem jest uczynienie świata lepszym miejscem. Chcemy zapewnić każdemu pracownikowi możliwość przekazania własnej opinii i wniesienia wkładu w podejmowane przez nas decyzje. A ważna jest każda decyzja dotycząca projektowanych przez nas produktów, naszych partnerów lub wydajności naszych działań.
reddot_winner_2022_297x155

Początki projektu Humanity

Celem uruchomionego w 2017 roku projektu Humanity jest zachęcenie pracowników i dostawców do wprowadzania pozytywnych zmian w naszym środowisku.

project-origin-education

Edukacja

Jesteśmy zaangażowani w oferowanie zasobów i innowacyjnych rozwiązań dostarczających inspirację, ponieważ uważamy, że edukacja stanowi integralną część odblokowania potencjału ludzkiego.

project-origin-environment

Środowisko

Chcemy wnieść wkład w formie innowacyjnych rozwiązań i zaprosić naszych współpracowników, interesariuszy i konsumentów do udziału w inicjatywie mającej na celu wspólne stworzenie bardziej ekologicznej przyszłości.

Nasz wpływ

our-impact-60-tons

Równowartość redukcji emisji 60 ton CO2

our-impact-20-plus-tons

Poddano recyklingowi ponad 20 ton baterii oraz wyprodukowano z nich nowe baterie

our-impact-8.8-plus-million

Wysłano ponad 8,8 miliona produktów dzięki wykorzystaniu plastiku pochodzącego z recyklingu

our-impact-100-percent

100% notebooków firmy Acer jest pakowanych w artykuły papierowe pochodzące z recyklingu

our-impact-40-plus

W naszej inicjatywie wzięło udział ponad 40 krajów

Nasze cele

Liczy się każda decyzja

Projekt Humanity koncentruje się na naszych wartościach i skupia w sobie potęgę wszystkich działań, aby zmienić świat na lepsze. 

Jeśli każdy z naszych 7700 pracowników przyczyni się do realizacji naszej globalnej inicjatywy, wspólne wysiłki mogą wywrzeć znaczący wpływ.

main-banner-decision
project-humanity-goals-decision-1

Za pomocą internetowego programu szkoleniowego prowadzonego w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podnosimy wiedzę na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska wśród naszych pracowników na całym świecie.

project-humanity-goals-decision-2

Serwery i komputery firmy Acer są wyposażone w energooszczędne tryby.

project-humanity-goals-decision-3

Naszym priorytetem jest dostarczanie pracownikom komputerów wytworzonych przy użyciu ekologicznych materiałów.

Nasze cele

Liczy się każde partnerstwo

Priorytetowo traktujemy współpracę z partnerami angażującymi się w inicjatywy społeczne i zachęcamy ich do przyłączenia się do projektu Humanity, aby zwiększyć nasz wpływ. 

Opierając się na wspólnych wartościach dotyczących spraw społecznych, współpracujemy z partnerami w celu promowania zrównoważonych działań.

main-banner-partnership
project-humanity-goals-decision-1

Wymagamy korzystania z przyjaznych środowisku materiałów oraz wprowadziliśmy politykę, która ma na celu wyeliminowanie jednorazowych przyborów kuchennych podczas wydarzeń i realizacji projektów.

project-humanity-goals-partnership-2

Do inicjatywy recyklingu baterii i urządzeń elektronicznych w ramach projektu Humanity dołączyło trzech głównych dostawców.

Nasze cele

Liczy się każdy pomysł

Tworzymy produkty, które mają pozytywny wpływ na nasze środowisko i społeczeństwo. 

Rocznie wysyłamy ponad 17 milionów komputerów. Przy tej skali nawet niewielkie zmiany w produkcie i w opakowaniu mają duże znaczenie. Możemy sprawić, że każdy z naszych produktów będzie przybliżać nas do bardziej ekologicznej przyszłości.

main-banner-idea
project-humanity-goals-idea-1

Zmniejszenie ilości materiałów w opakowaniu o 50% poprzez przejście na model cyfrowy.

project-humanity-goals-idea-2

W skład opakowania wchodzi masa celulozowa lub styropian w 100% pochodzący z recyklingu.

project-humanity-goals-idea-3

Współpracujemy z fabrykami mebli, aby ponownie wykorzystać kartony jako surowce do produkcji mebli z papieru.

Nasze cele

Liczy się każdy klient

Najlepszym sposobem na przekonanie konsumentów do naszych wartości jest zachęcenie ich do uczestnictwa. 

Wprowadzamy w życie programy, aby nasi klienci mogli przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

main-banner-consumer
project-humanity-goals-consumer-1

Użytkownicy są zachęcani i informowani o możliwości dołączenia do naszego programu wymiany i usługi modułowej naprawy.

project-humanity-goals-consumer-2

Zachęcamy klientów do podejmowania działań i uczestniczenia w rozwiązaniu tych problemów przez integrację programu recyklingu Acer z usługami cyfrowymi.

Nasze cele

Liczy się każdy talent

Dzieci są naszą przyszłością. Wykorzystujemy technologię i wiedzę, aby inspirować ciekawość.  

Dzięki naszej technologii i specjalistycznej wiedzy staramy się maksymalnie wykorzystać potencjał studentów i przygotować odpowiednie zasoby dla przyszłych talentów.

main-banner-talent
project-humanity-goals-talent-1

5000 dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji dołączyło do naszego programu dla młodych twórców i wzięło udział w bezpłatnych kursach związanych z projektowaniem.

project-humanity-goals-talent-2

Współpracujemy ze szkołami podstawowymi i średnimi, zapewniając im sprzęt i kursy komputerowe w celu zwiększenia poziomu cyfryzacji szkół i umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do odnoszenia sukcesów.

Omówienie działań

activity-21-day-green-challenge

21-dniowe zielone wyzwanie

Naukowcy sugerują, że kształtowanie nawyku trwa 21 dni. Aby wypracować zrównoważony styl życia dla naszego środowiska, podjęliśmy wyzwanie, w którym przez 21 dni nie korzystaliśmy z tworzyw sztucznych. Miało to zachęcić do wpajania przyjaznych dla środowiska nawyków. W inicjatywie wzięło udział ponad 600 pracowników, w tym kadra kierownicza. Rezultatem było zmniejszenie zużycia plastikowych toreb o 39 000 sztuk.

activity-30-green-actions

30 działań ekologicznych na całym świecie

Aby zachęcić pracowników do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przeprowadziliśmy ich przez związane z naszą aplikacją mobilną wydarzenie Green Family. Wprowadzając wydarzenia, społeczności i pomysły związane ze zrównoważonym rozwojem w formie gier, przekonaliśmy pracowników do podjęcia działań na rzecz środowiska, które poprawią sytuację na świecie.

activity-waterfront-cleaning-in-Taiwan

Sprzątanie nabrzeża na Tajwanie

Aby jeszcze bardziej edukować się poprzez praktyczne działania, zaprosiliśmy naszych pracowników do udziału w wydarzeniu Acer Coastal Cleanup Day, które odbyło się 22 czerwca. Dzięki sprzątaniu plaży i wycieczkom ekologicznym połączyliśmy siły i przyczyniliśmy się do ochrony wybrzeża.

activity-organic-rice-farming-in-Taiwan

Uprawy ryżu organicznego na Tajwanie

22 maja 2019 roku zebraliśmy się, aby uczestniczyć w inicjatywie ekologicznej Caitian Rice w Jinshan. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu rekultywacji gruntów i przyczynić się do rozwoju ekologicznego rolnictwa, wspólnie usunęliśmy ponad 21,8 kg szkodników, co pomogło w ochronie pola ryżowego.

activity-computer-donation-in-Taiwan

Darowizna komputerów na Tajwanie

W 2020 roku dział Quality Service Business Unit firmy Acer wspierał zdalną edukację cyfrową w szkołach, zapewniając pomoc techniczną i szkolenia z zakresu oprogramowania. Zespół przekazał uczniom komputery pochodzące z recyklingu, aby promować edukację i zrównoważony rozwój.

activity-Acer-Google-in-Brazil

Acer i Google w Brazylii

Od grudnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku firma Acer współpracowała z firmą Google w celu wsparcia Brazilian School Collective Adventista Group. 10 000 USD i 30 Chromebooków przekazano w ramach wsparcia dla wdrożenia ekosystemu Google, certyfikowania nauczycieli i umożliwienia produkcji treści za pomocą urządzeń Acer.

Począwszy od Tajwanu działania w ramach projektu Humanity wpłynęły na pracowników firmy Acer oraz lokalne społeczności na całym świecie. Projekt Humanity nadal ewoluuje i coraz bardziej zwiększa swój zasięg. Na początku 2021 roku kolejne regiony uruchomiły własne inicjatywy.