Projekt Humanity

Pracownicy firmy Acer podzielili się swoją wizją dla projektu Humanity i za najważniejszy priorytet uznali ochronę środowiska oraz rozwój talentów.

W Acer chcemy, aby wszystkie nasze decyzje podejmowane przez firmę ogółem oraz poszczególnych jej pracowników były odpowiedzialne. Uruchomiony w 2017 roku projekt Humanity jest globalną inicjatywą firmy Acer, której celem jest uczynienie świata lepszym miejscem. Chcemy zapewnić każdemu pracownikowi możliwość przekazania własnej opinii i wniesienia wkładu w podejmowane przez nas decyzje. A ważna jest każda decyzja dotycząca projektowanych przez nas produktów, naszych partnerów lub wydajności naszych działań.
reddot_winner_2022_297x155

Początki projektu Humanity

Celem uruchomionego w 2017 roku projektu Humanity jest zachęcenie pracowników i dostawców do wprowadzania pozytywnych zmian w naszym środowisku.

Edukacja

Jesteśmy zaangażowani w oferowanie zasobów i innowacyjnych rozwiązań dostarczających inspirację, ponieważ uważamy, że edukacja stanowi integralną część odblokowania potencjału ludzkiego.

Środowisko

Chcemy wnieść wkład w formie innowacyjnych rozwiązań i zaprosić naszych współpracowników, interesariuszy i konsumentów do udziału w inicjatywie mającej na celu wspólne stworzenie bardziej ekologicznej przyszłości.

Nasz wpływ

Równowartość redukcji emisji 60 ton CO2

Poddano recyklingowi ponad 20 ton baterii oraz wyprodukowano z nich nowe baterie

Wysłano ponad 8,8 miliona produktów dzięki wykorzystaniu plastiku pochodzącego z recyklingu

100% notebooków firmy Acer jest pakowanych w artykuły papierowe pochodzące z recyklingu

W naszej inicjatywie wzięło udział ponad 40 krajów

Nasze cele

Liczy się każda decyzja

Projekt Humanity koncentruje się na naszych wartościach i skupia w sobie potęgę wszystkich działań, aby zmienić świat na lepsze. 

Jeśli każdy z naszych 7700 pracowników przyczyni się do realizacji naszej globalnej inicjatywy, wspólne wysiłki mogą wywrzeć znaczący wpływ.

Za pomocą internetowego programu szkoleniowego prowadzonego w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podnosimy wiedzę na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska wśród naszych pracowników na całym świecie.

Serwery i komputery firmy Acer są wyposażone w energooszczędne tryby.

Naszym priorytetem jest dostarczanie pracownikom komputerów wytworzonych przy użyciu ekologicznych materiałów.

Nasze cele

Liczy się każde partnerstwo

Priorytetowo traktujemy współpracę z partnerami angażującymi się w inicjatywy społeczne i zachęcamy ich do przyłączenia się do projektu Humanity, aby zwiększyć nasz wpływ. 

Opierając się na wspólnych wartościach dotyczących spraw społecznych, współpracujemy z partnerami w celu promowania zrównoważonych działań.

Wymagamy korzystania z przyjaznych środowisku materiałów oraz wprowadziliśmy politykę, która ma na celu wyeliminowanie jednorazowych przyborów kuchennych podczas wydarzeń i realizacji projektów.

Do inicjatywy recyklingu baterii i urządzeń elektronicznych w ramach projektu Humanity dołączyło trzech głównych dostawców.

Nasze cele

Liczy się każdy pomysł

Tworzymy produkty, które mają pozytywny wpływ na nasze środowisko i społeczeństwo. 

Rocznie wysyłamy ponad 17 milionów komputerów. Przy tej skali nawet niewielkie zmiany w produkcie i w opakowaniu mają duże znaczenie. Możemy sprawić, że każdy z naszych produktów będzie przybliżać nas do bardziej ekologicznej przyszłości.

Zmniejszenie ilości materiałów w opakowaniu o 50% poprzez przejście na model cyfrowy.

W skład opakowania wchodzi masa celulozowa lub styropian w 100% pochodzący z recyklingu.

Współpracujemy z fabrykami mebli, aby ponownie wykorzystać kartony jako surowce do produkcji mebli z papieru.

Nasze cele

Liczy się każdy klient

Najlepszym sposobem na przekonanie konsumentów do naszych wartości jest zachęcenie ich do uczestnictwa. 

Wprowadzamy w życie programy, aby nasi klienci mogli przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Użytkownicy są zachęcani i informowani o możliwości dołączenia do naszego programu wymiany i usługi modułowej naprawy.

Zachęcamy klientów do podejmowania działań i uczestniczenia w rozwiązaniu tych problemów przez integrację programu recyklingu Acer z usługami cyfrowymi.

Nasze cele

Liczy się każdy talent

Dzieci są naszą przyszłością. Wykorzystujemy technologię i wiedzę, aby inspirować ciekawość.  

Dzięki naszej technologii i specjalistycznej wiedzy staramy się maksymalnie wykorzystać potencjał studentów i przygotować odpowiednie zasoby dla przyszłych talentów.

5000 dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji dołączyło do naszego programu dla młodych twórców i wzięło udział w bezpłatnych kursach związanych z projektowaniem.

Współpracujemy ze szkołami podstawowymi i średnimi, zapewniając im sprzęt i kursy komputerowe w celu zwiększenia poziomu cyfryzacji szkół i umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do odnoszenia sukcesów.

Omówienie działań

21-dniowe zielone wyzwanie

Naukowcy sugerują, że kształtowanie nawyku trwa 21 dni. Aby wypracować zrównoważony styl życia dla naszego środowiska, podjęliśmy wyzwanie, w którym przez 21 dni nie korzystaliśmy z tworzyw sztucznych. Miało to zachęcić do wpajania przyjaznych dla środowiska nawyków. W inicjatywie wzięło udział ponad 600 pracowników, w tym kadra kierownicza. Rezultatem było zmniejszenie zużycia plastikowych toreb o 39 000 sztuk.

30 działań ekologicznych na całym świecie

Aby zachęcić pracowników do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przeprowadziliśmy ich przez związane z naszą aplikacją mobilną wydarzenie Green Family. Wprowadzając wydarzenia, społeczności i pomysły związane ze zrównoważonym rozwojem w formie gier, przekonaliśmy pracowników do podjęcia działań na rzecz środowiska, które poprawią sytuację na świecie.

Sprzątanie nabrzeża na Tajwanie

Aby jeszcze bardziej edukować się poprzez praktyczne działania, zaprosiliśmy naszych pracowników do udziału w wydarzeniu Acer Coastal Cleanup Day, które odbyło się 22 czerwca. Dzięki sprzątaniu plaży i wycieczkom ekologicznym połączyliśmy siły i przyczyniliśmy się do ochrony wybrzeża.

Uprawy ryżu organicznego na Tajwanie

22 maja 2019 roku zebraliśmy się, aby uczestniczyć w inicjatywie ekologicznej Caitian Rice w Jinshan. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu rekultywacji gruntów i przyczynić się do rozwoju ekologicznego rolnictwa, wspólnie usunęliśmy ponad 21,8 kg szkodników, co pomogło w ochronie pola ryżowego.

Darowizna komputerów na Tajwanie

W 2020 roku dział Quality Service Business Unit firmy Acer wspierał zdalną edukację cyfrową w szkołach, zapewniając pomoc techniczną i szkolenia z zakresu oprogramowania. Zespół przekazał uczniom komputery pochodzące z recyklingu, aby promować edukację i zrównoważony rozwój.

Acer i Google w Brazylii

Od grudnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku firma Acer współpracowała z firmą Google w celu wsparcia Brazilian School Collective Adventista Group. 10 000 USD i 30 Chromebooków przekazano w ramach wsparcia dla wdrożenia ekosystemu Google, certyfikowania nauczycieli i umożliwienia produkcji treści za pomocą urządzeń Acer.

Począwszy od Tajwanu działania w ramach projektu Humanity wpłynęły na pracowników firmy Acer oraz lokalne społeczności na całym świecie. Projekt Humanity nadal ewoluuje i coraz bardziej zwiększa swój zasięg. Na początku 2021 roku kolejne regiony uruchomiły własne inicjatywy.