Ślad węglowy produktu

Dostrzegamy nasz wpływ i podejmujemy działania

Firma Acer czyni znacznie postępy w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Kliknij dowolny produkt poniżej, aby sprawdzić nasze postępy.

Carbon-Foorprint-Banner