Prywatność

Nasze zobowiązania...
My, firma Acer Inc., z siedzibą pod adresem: 8/F, No. 88, Sec. 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New Taipei City 221., i grupa powiązanych firm na całym świecie (w tym w szczególności stowarzyszone marki: Gateway, eMachines i Packard Bell, zgodnie z listą dostępną pod adresem www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list) (razem: „Acer”, „my” z uwzględnieniem pochodnych form gramatycznych), szanujemy prywatność naszych klientów i gości odwiedzających nasze witryny internetowe. Niniejsze zasady Polityki Prywatności informują użytkownika o stosowanych przez nas zasadach gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i wykorzystywania danych osobowych oraz o dostępnych możliwościach związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem takich danych, włącznie z rejestracją konta Acer i usługami powiązanymi (tzw. „AcerID”) oraz newsletterem.

Użytkownik może uzyskać dostęp do usługi Acer („Usługa”) przez naszą witrynę internetową, aplikacje w urządzeniach, przez funkcje API i za pośrednictwem udogodnień innych firm. „Urządzenie” to dowolny komputer używany do korzystania z naszej Usługi, w szczególności komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie elektroniczne. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp użytkownika do naszej usługi niezależnie od sposobu dostępu. Korzystając z naszej Usługi, oraz wyraźnie wyrażając zgodę (tam gdzie jest to wymagane), użytkownik zgadza się na gromadzenie, przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie, ujawnianie i inne wykorzystanie danych opisane w Polityce Prywatności.
Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób:
 
Gromadzimy różne rodzaje informacji, pomagające nam lepiej obsługiwać klientów i użytkowników naszej strony sieci web:
 
 • Adresy protokołu internetowego (IP). Nasz serwer internetowy automatycznie rozpoznaje i przechowuje adres IP (adres sieciowy komputera) każdego, kto odwiedza lub przegląda naszą stronę internetową czy też korzysta z naszej Usługi w celu ustalenia, które części naszej strony sieci web są odwiedzane i ile czasu odwiedzający je przeglądał. Informacje te pomagają nam w zrozumieniu – za pośrednictwem naszej Usługi i strony – wzorców zachowań odwiedzających, tak aby można było poprawić użyteczność strony. Komputer użytkownika udostępnia te informacje automatycznie przy każdym zalogowaniu, chyba że użytkownik uaktywnił technologię blokowania, dostępną w niektórych przeglądarkach.
 • Informacje o urządzeniu. Możemy gromadzić informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikatowe identyfikatory urządzenia. Możemy także zbierać i przechowywać informacje osobiste (w tym dane osobowe) lokalnie, w urządzeniu użytkownika, z wykorzystaniem takich mechanizmów jak pamięć masowa sieci web (włącznie z HTML 5) i pamięć cache danych aplikacji.
 • Pliki cookie: Podobnie jak wiele współczesnych stron sieci web, możemy wykorzystywać standardową technologię o nazwie cookie, do gromadzenia informacji o sposobie wykorzystania naszej strony sieci web w celu poprawienia jej atrakcyjności, poprzez określenie obszarów strony, cieszących się największym zainteresowaniem, a także zapamiętanie użytkownika na wypadek jego powrotu. Nie chcemy i nie zamierzamy naruszać prywatności użytkownika odwiedzającego naszą stronę. Większość przeglądarek umożliwia usuwanie plików cookie z dysku twardego komputera, blokowanie akceptacji cookie lub ostrzeganie przed zapisaniem cookie. Można włączyć ustawienie przeglądarki generujące ostrzeżenie o odebraniu cookie, co daje użytkownikowi możliwość decydowania o odrzuceniu lub akceptacji pliku cookie. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane przez zewnętrzne firmy reklamowe, przy umieszczaniu reklam na naszej stronie web, do kontrolowania wyświetlanych reklam. Takie firmy reklamowe mogą wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji niedających się powiązać z osobą użytkownika. Firmy reklamowe wykorzystują te informacje do planowego doboru reklam i do ustalania ich skuteczności.
 • Dane osobowe. Jakkolwiek na ogół nie wymagamy podawania danych osobowych dających się powiązać z konkretną osobą do odwiedzania lub korzystania z naszej strony sieci web, czasami możemy prosić o podanie takich danych osobowych, jak na przykład adres e-mail, nazwa, adres pocztowy, numer telefoniczny, numer karty kredytowej, kraj, język, dane demograficzne lub stały identyfikator (taki jak nazwa użytkownika i hasło). Dostarczenie tych informacji umożliwia utworzenie konta AcerID, wykonywanie zakupów, rejestrację produktów, skorzystanie z pomocy, prowadzenie z nami korespondencji, wypełnianie ankiet online, subskrybowanie list mailingowych i newsletterów lub rejestrację w celu uzyskania zniżek przy zakupach. Nie wymagamy podawania drażliwych informacji osobistych (takich jak informacje o zdrowiu, przekonaniach politycznych lub religijnych, domniemanych lub popełnionych przestępstwach, orientacji seksualnej) i prosimy o niepodawanie nam takich informacji. Wszelkie dobrowolnie udostępnione nam informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.
AcerID. Aby umożliwić utworzenie konta AcerID, następujące informacje muszą zostać przez nas pozyskane i przetworzone: adres e-mail, imię, nazwisko, identyfikator używany w mediach społecznościowych (np. Facebook czy Google), kraj oraz język. Wymienione informacje stanowią minimum i są konieczne, aby utworzyć konto AcerID. Po utworzeniu konta AcerID, możliwe jest uzupełnienie własnego profilu poprzez podanie dalszych informacji, takich jak numer telefonu, adres, informacje wymagane do zarejestrowania produktu Acer, itp. Ponadto, możliwe jest również zarządzanie profilem osobistym poprzez zapisanie się do newslettera Acer, z którego subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie.
Do czego wykorzystujemy dane osobowe:
 
Udostępnione nam informacje osobiste mogą być wykorzystywane do podnoszenia jakości obsługi klienta przez Acer. Dane te możemy wykorzystać do zwiększenia atrakcyjności naszej strony sieci web i wszelkich innych form kontaktu z nami. Bez wcześniejszego informowania użytkownika lub uzyskania jego wyraźnej zgody nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy udostępnionych nam informacji do żadnych innych celów poza sytuacjami, gdy jest to wymagane lub dozwolone w świetle obowiązujących przepisów.

Informacje osobiste są gromadzone a następnie przetwarzane do następujących celów:

 • Aby spełniać konkretne prośby ze strony użytkownika, takie jak między innymi umożliwienie utworzenia konta Acer ID i zapewnienie dostępu do pakietu usług powiązanych (takich jak rejestracja urządzenia Acer, stworzenie własnej chmury przy pomocy abApps oraz korzystanie z pomocy). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie wymaga wcześniejszej zgody użytkownika;
 • Do celów marketingowych. O ile użytkownik sam nie zdecyduje inaczej (zgodnie z opisem poniżej) będziemy wysyłać mu informacje o aktualizacjach naszych produktów, specjalnych ofertach i innych nowych produktach i usługach Acer, które w naszym odczuciu mogą być dla użytkownika interesujące. Nadawcą tych bezpośrednich wiadomości jest wyłącznie Acer (lub przedstawiciele pracujący z upoważnienia Acer). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości, wystarczy to zaznaczyć przy podawaniu danych osobowych. W dowolnie wybranym czasie użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości, poprzez kontakt z Acer; zobacz: punkt dot. wycofania zgody na wykorzystanie danych poniżej.
Jeśli takie wymogi będą wynikać ze stosownych praw, bezpośrednie wiadomości będą wysyłane jedynie za wyraźną zgodą użytkownika (opcjonalnie). Jeśli użytkownik wyraził zgodę, ale nie jest zainteresowany dalszym otrzymywaniem takich wiadomości, wystarczy, że poinformuje Acer przy okazji otrzymania newslettera, postępując zgodnie procedurą rezygnacji z subskrypcji zawartą w newsletterze. Możliwe jest również zrezygnowanie z otrzymywania bezpośrednich wiadomości w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z Acer; zobacz: punkt dot. wycofania zgody na wykorzystanie danych poniżej.

W zakresie dozwolonym przez prawo informacje podane przez użytkownika mogą być wykorzystywane, przetwarzane i przesyłane przez dowolny z podmiotów należących do Acer (lub przez podwykonawców działających na ich zlecenie) w różnych częściach świata, także poza krajem zamieszkania użytkownika. Mogą to być także regiony, w których ochrona informacji personalnych nie jest zapewniona na wystarczającym poziomie. Listę upoważnionych podmiotów z Acer (wraz z adresami siedzib), które mogą mieć dostęp do danych użytkownika w tych regionach, można uzyskać pod adresem www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Podmioty te mogą nadal korzystać z danych użytkownika nawet wtedy, gdy przestaną należeć do Acer. Wszystkie firmy z Acer, które otrzymają dostęp do danych użytkownika, będą z nich korzystać zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Acer, bez uprzedniej zgody użytkownika, nie udostępni jego danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych ani akwizycyjnych. Dane użytkownika mogą być przekazywane agentom lub podwykonawcom Acer w celu świadczenia usług, realizowania transakcji lub sporządzania analiz statystycznych na rzecz Acer. Na przykład, jeżeli musimy nadać do użytkownika przesyłkę, musimy podać firmie wysyłkowej jego dane imienne oraz adres. Przedstawicielom osób trzecich i podwykonawcom przekazujemy jedynie minimum informacji niezbędnych dla wykonania żądanych usług lub transakcji.

Dane osobowe mogą też być ujawniane stronom trzecim, gdy jest to wymagane lub dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, na przykład na wezwanie organów i urzędów państwowych lub w związku z postępowaniem sądowym. Acer nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek organów państwowych lub sądowych w odniesieniu do informacji i danych użytkownika.

Dane użytkowników mogą być również używane przez Acer w celu dostosowania się do wymogów prawnych lub obrony przed roszczeniami z nich wynikającymi lub, gdy będzie to konieczne, aby egzekwować uzasadniony prawnie interes handlowy oraz potrzeby Acer, w którym to przypadku zostanie zachowana szczególna ostrożność, aby zabezpieczyć prawa użytkownika oraz aby zapewnić, że wszelkie korzystanie z danych użytkownika odbywa się w sposób należyty, zgodny z prawem i w uzasadnionym zakresie.

Jeżeli nastąpi fuzja z innym przedsiębiorstwem lub jeśli dowolny podmiot z Acer zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub rozpocznie stosowne negocjacje), dane użytkowników mogą zostać udostępnione takiemu przedsiębiorstwu i jego podwykonawcom, jednak w takim przypadku zadbamy o to, żeby zostały podjęte kroki w celu zapewnienia dalszej ochrony praw użytkowników.
Wytyczne dotyczące dzieci:

Acer NIE będzie świadomie pozyskiwała danych kontaktowych od dzieci lub osób niepełnoletnich (według lokalnych norm prawnych), a ilekroć wejdziemy w posiadanie wiedzy o tym, że posiadamy dane osobowe dziecka lub osoby niepełnoletniej, usuniemy je z naszych systemów. Acer zachęca rodziców i opiekunów (oraz innych przedstawicieli prawnych) do spędzania z dziećmi czasu online i uczestnictwa w ich działaniach w Internecie. Dzieci i osoby niepełnoletnie mają prawo korzystać z naszych usług związanych z transakcjami online WYŁĄCZNIE wtedy, jeżeli rodzic lub opiekun zgodzi się na to i zapłaci za transakcję (lub też w zakresie dozwolonym przez stosowne prawa). Dzieci i osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zezwolenie rodziców lub opiekunów na dokonywanie określonych transakcji na niniejszej stronie sieci web.

Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych:

Użytkownicy zamieszkali poza terenem Stanów Zjednoczonych i korzystający z naszej strony sieci web lub kontaktujący się z nami spoza Stanów Zjednoczonych, powinni mieć na uwadze, że ich dane osobowe mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się wiele naszych serwerów. Przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych, mogą nie być tak rygorystyczne, jak w kraju zamieszkania użytkownika, tym niemniej użytkownik może mieć pewność, że dbamy o ochronę jego prywatności. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych do naszych ośrodków i osób trzecich, którym udostępniamy te dane na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Użytkownicy z Unii Europejskiej:

Ilekroć powierzone nam informacje są przekazywane przez firmę z grupy Acer na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”) lub Szwajcarii – innej firmie z grupy Acer poza EEA lub Szwajcarią, wówczas podejmowane są odpowiednie kroki w celu zapewnienia dostatecznej ochrony tych danych. Należy pamiętać, że ta zasada Polityki Prywatności nie ma zastosowania do danych i informacji zapisanych w usłudze pamięci masowej w chmurze, jeśli dane i informacje są przechowywane na serwerze poza Europą. W takim przypadku użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ryzyko związane z przechowywaniem danych poza Europą.

Użytkownicy z Tajwanu:
 
Zgodnie z obowiązującym tam prawem pragniemy zwrócić uwagę użytkowników z Tajwanu na następujące kwestie:

 • Będziemy przechowywać, a w razie potrzeby wykorzystamy dane osobowe użytkownika począwszy od chwili ich przekazania w jakikolwiek sposób do chwili wystąpienia przez użytkownika o ich usunięcie. Obszar geograficzny na którym wykorzystujemy dane osobowe użytkownika ograniczony jest do terytorium Tajwanu, jurysdykcji wynikającej z lokalizacji użytkownika oraz miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo zależne Acer.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawa przysługujące użytkownikowi w związku z jego danymi osobowymi obejmują:
  • wszelkie zapytania i wnioski o wgląd do danych osobowych (opłaty ustalane indywidualnie);
  • wszelkie wnioski o sporządzenie kopii danych osobowych (opłaty ustalane indywidualnie);
  • wszelkie wnioski o uzupełnienie lub korektę danych osobowych;
  • wszelkie wnioski o zaprzestanie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych; oraz
  • wszelkie wnioski o usunięcie danych osobowych.
 • Serwery zapewniające usługi online każdego dnia przetwarzają i przechowują olbrzymie ilości informacji, rejestrując jednocześnie proces ich przetwarzania. Takie zapisy komputerowe zwane są „plikami dziennika” (en. log files). Po przetworzeniu zawartych w plikach dziennika informacji są one archiwizowane, a dalszy dostęp do nich jest blokowany. Informacje znajdujące się na koncie użytkownika mogą pozostawać w plikach dziennika aktywnych serwerów do czasu zarchiwizowania.
 • W sytuacji gdy przekazywane informacje zawierają dane osób trzecich, użytkownik powinien upewnić się, że taka osoba trzecia zna swoje prawa wynikające z niniejszych zasad Polityki Prywatności oraz zagwarantować, że uzyskał zgodę takiej osoby trzeciej, a także upoważnić nas do wykorzystywania danych osobowych tej osoby trzeciej na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • W przypadku gdy użytkownik odmówi przekazania swoich danych osobowych lub wystąpi o zaprzestanie ich wykorzystywania, przetwarzania i wykorzystywania, lub też o usunięcie jego danych osobowych – wówczas nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem w istotnych sprawach dotyczących Usługi, nie będziemy mogli prowadzić dokumentacji dla celów przyszłych zapytań, nie będziemy w stanie dostarczać użytkownikowi najnowszych informacji dotyczących Usługi ani przeprowadzać badań rynkowych klientów ani nadal świadczyć Usługi, nie będziemy też odpowiedzialni za jakiekolwiek wynikające z tego straty.
 • W przypadku gdyby przekazane przez użytkownika dane osobowe były niewystarczające do potwierdzenia jego tożsamości lub powstały w wyniku stworzenia fałszywej tożsamości czy kradzieży tożsamości lub są nieprawdziwe, będziemy mieli prawo zaprzestać świadczenia użytkownikowi Usługi. Wyrażamy ubolewanie z powodu wszelkich ewentualnych niedogodności z tym związanych.
Wykorzystywanie i ujawnianie anonimowych informacji zbiorczych:

Acer może także pozyskiwać, zbierać i przetwarzać anonimowe informacje o klientach i osobach korzystających z naszej strony internetowej, np. informacje dotyczące ich hobby, zainteresowań, nawyków konsumenckich, itp. Te dane mogą być później wykorzystywane w celu dostosowania treści i reklam do potrzeb i oczekiwań odwiedzających. Ponadto Acer może także udostępniać dane w formie zbiorczej reklamodawcom, partnerom handlowym, sponsorom i innym podmiotom zewnętrznym w celu poinformowania ich np. o procentowym udziale mężczyzn i kobiet wśród odwiedzających czy też o występujących przedziałach wiekowych.

Środki bezpieczeństwa:

Zapewniamy ochronę udostępnianych nam przez użytkownika danych osobowych. Dostęp do danych osobowych w Acer mają wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do pracy. Kierujemy się zasadą zachowania integralności danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa, Acer wykorzystuje szereg różnych zabezpieczeń, takich jak SET czy standardowy w branży mechanizm szyfrowania SSL, przy transmisji informacji dotyczących kart kredytowych lub ilekroć istnieje wymóg posłużenia się danymi osobowymi. Podejmujemy te działania w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem ze strony użytkowników; nie możemy jednak zagwarantować, i nie gwarantujemy, bezpieczeństwa w Internecie.

Zapytania – prawa użytkownika:
 
W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych użytkownikowi przysługują określone prawa:

 • Użytkownik ma prawo uzyskać informację, czy jego dane osobowe są przetwarzane czy też nie, a także jakie dane osobowe są przetwarzane.
 • Użytkownik ma prawo do informacji: (i) o źródle pozyskania jego danych osobowych; (ii) o celach i sposobach ich przetwarzania; (iii) o tożsamości podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie danych osobowych; oraz (iv) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym takie dane mogą zostać udostępnione.
 • Użytkownik ma prawo do: (i) aktualizowania, poprawiania lub integracji swoich danych, a także do ich (ii) usuwania, anonimizowania lub blokowania, jeśli są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się, w całości lub w części, (i) w prawnie uzasadnionych przypadkach, przetwarzaniu swoich danych osobowych, nawet jeśli przetwarzanie danych przebiega zgodnie z celem ich pozyskania, a także (ii) przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli celem tego przetwarzania jest wysyłanie materiałów marketingowych, sprzedaż bezpośrednia lub przeprowadzanie ankiet handlowych i marketingowych.
Pytania lub wątpliwości związane z przyjętą przez Acer polityką przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej należy kierować na adres privacy_officer@acer.com. Ewentualnie, pytania dotyczące konkretnego zastosowania danych lub lokalnych zasad ich przetwarzania można kierować do podmiotu Acer, któremu dane zostały udostępnione. Adresy kontaktowe podmiotów należących do Acer można znaleźć na stronie www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Aby umożliwić nam sprawniejszą obsługę, w miarę możliwości prosimy formułować pytania w języku angielskim i poinformować nas, jakiego kraju dotyczy zgłoszenie, określając przy tym markę i model produktu (jeśli dotyczy).
Wycofanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych:

Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, kontaktując się z Acer. W takiej sytuacji w możliwie najkrótszym terminie usuniemy dane użytkownika z naszej bazy (lub baz) danych.

Łącza do innych stron internetowych:

Strony internetowe do których prowadzą łącza zamieszczone na naszej stronie internetowej lub które zawierają łącza do naszej strony, mogą kierować się innymi zasadami. Acer nie udostępnia posiadanych danych osobowych takim stronom ani nie odpowiada za znajdujące się na nich informacje i treści. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami polityki prywatności publikowanymi na takich stronach w celu uzyskania szczegółowych informacji. Acer nie zobowiązuje się do przestrzegania ani nie potwierdza żadnych informacji ani zasad znajdujących się na stronach internetowych, nad którymi nie ma kontroli.

Zakres obowiązywania i zmiany Polityki Prywatności:

Polityka Prywatności została sporządzona w różnych językach. W przypadku zaistnienia w niniejszej Polityce Prywatności jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową – moc obowiązującą posiada wersja w języku angielskim. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich informacji zgromadzonych w czasie jej obowiązywania oraz użytkowania tych danych. Acer zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnej chwili i dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na naszej stronie internetowej.

Pytania:
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub strony internetowej należy kierować na adres: privacy_officer@acer.com. Aby umożliwić nam sprawniejszą obsługę, w miarę możliwości prosimy formułować pytania w języku angielskim i poinformować nas, jakiego kraju dotyczy zgłoszenie, określając przy tym markę i model produktu (jeśli dotyczy).

Data ostatniej aktualizacji: październik 2016