CONSCIOUS TECHNOLOGY
Acer tại Dubai năm 2023 Xem bài phát biểu tại đây
BRIGHTER TOMORROW

Conscious Technology được hình dung có tính đến tương lai và tính bền vững của môi trường.

Acer Climate Lab

Conscious Technology được thiết kế có tính đến tương lai - luôn quan tâm đến con người và hành tinh này. Các giải pháp của chúng tôi cố gắng giúp tất cả chúng ta đưa ra những quyết định có ý thức về khí hậu trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Tìm hiểu thêm

Tương lai có ý thức:

Bốn phương thức sống

Tại Acer, chúng tôi tin rằng con người và hành vi của họ là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Do đó, Acer Climate Lab được thiết kế để thay đổi cách thức hoạt động của thị trường nhằm mang lại một thế giới lành mạnh và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

HỌC TẬP

Học tập

Chúng tôi mong muốn lan rộng nhận thức về công nghệ tập trung vào tính bền vững, đồng thời khuyến khích nhiều sinh viên áp dụng những suy nghĩ và hành động có ý thức về môi trường.

DI CHUYỂN

Di chuyển

Chúng tôi hỗ trợ mọi người điều hướng trong suốt hành trình của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bền vững và hiệu quả khi di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác.

LÀM VIỆC

Làm việc

Chúng tôi tối đa hóa vòng đời sản phẩm của các thiết bị dành cho công việc trong tổ chức của bạn thông qua tích hợp quản lý thiết bị liền mạch, đảm bảo quyền truy cập vào các thiết bị và đơn giản hóa quy trình tái chế các thiết bị điện tử cũ.

ĐỜI SỐNG

Đời sống

Chúng tôi giúp làm cho môi trường gia đình xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và thuận tiện hơn cho mọi tầng lớp xã hội.

Công nghệ có ý thức cho một ngày mai tươi sáng hơn.

Ghé thăm Phòng thí nghiệm về khí hậu của Acer

Ngày: 7 – 12/12/2023

Giờ mở cửa: 10:00 – 19:00

Địa điểm: Alserkal Avenue A1 Space

Địa chỉ: 17th St Al Quoz, Al Quoz Industrial Area 1, Dubai, United Arab Emirates

Với Conscious Technology, chúng tôi luôn quan tâm đến con người và hành tinh này.

Earthion

Earthion là sáng kiến của Acer nhằm giúp mở đường cho một ngày mai tươi sáng hơn với các nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm