Màn hình và máy chiếu

Màn hình và máy chiếu Acer dành cho giáo dục được thiết kế để hoàn thiện trải nghiệm học tập của bạn với hình ảnh sáng và rõ nét.

Màn hình bền vững và được chứng nhận Eyesafe®

Màn hình thân thiện với môi trường dành cho lớp học của chúng tôi được tạo bằng PCR lên đến 85% và có các tính năng bảo vệ mắt như chứng nhận Eyesafe®, BlueLightShield Pro, v.v.

Trình chiếu một cách rõ ràng

Có được hình ảnh lớn hơn từ khoảng cách nhỏ hơn. Máy chiếu gần và cực gần của chúng tôi mang đến cho bạn vị trí đặt linh hoạt đồng thời mang lại hình ảnh rõ nét cho lớp học của bạn.

Hãy xem các giải pháp màn hình mới nhất của chúng tôi