Chuột Nitro II

Nitro_Mouse_II_Hero_3840

Tất cả đều có tại đây. Tám nút (bao gồm Burst Fire), trọng lượng tùy chọn và môi trường màu LED để minh chứng rằng đó không chỉ là một chuột tiêu chuẩn khác. Bạn có thể làm những việc còn lại.

Luôn chính xác

Tăng thời gian sử dụng chuột lên tới 10 triệu lần bấm trong khi cảm biến PAW3325 xử lý độ chính xác—cho phép bạn thực hiện những cú nhấn chính xác đến 4,200 DPI và tốc độ polling 1ms/1000Hz.

Nitro_Mouse_II_KSP01_1920

Tùy chỉnh cách chơi của bạn

Tăng tối đa trải nghiệm chơi game của bạn bằng cách sử dụng tám nút—một trong số đó là Burst Fire—cho phép bạn chụp nhanh liên tiếp hai lần chỉ với một cú nhấp chuột. Điều chỉnh chuột xa hơn với trọng lượng bổ sung lên đến 20g (5g mỗi x 4).

Nitro_Mouse_II_KSP02_1920

Thắp sáng

Ghép tốc độ chuột với tùy chọn của bạn thông qua sáu mức DPI có thể điều chỉnh. Mỗi mức DPI cũng bổ sung thêm một chút độ “chói” bằng cách thay đổi màu đèn LED khi bạn di chuyển lên từng giai đoạn.

Nitro_Mouse_II_KSP03_1920

Chọn Chuột Nitro II hoàn hảo của bạn

Tìm kiếm Chuột Nitro II của bạn theo các tính năng hoặc duyệt qua các sản phẩm bên dưới.

Tất cả các ưu đãi có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc theo nghĩa vụ và có thể không áp dụng ở tất cả các địa điểm bán lẻ. Giá niêm yết là giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất và có thể thay đổi tùy theo địa điểm bán lẻ. Không chịu trách nhiệm về giá cả hoặc các lỗi, thiếu sót về đánh máy hoặc ảnh chụp. Hình ảnh có thể khác nhau tùy thuộc đề nghị.
Người tiêu dùng có các quyền hợp pháp theo luật pháp hiện hành của quốc gia quản lý việc bán hàng tiêu dùng và bảo hành này không loại trừ, hạn chế hoặc tạm ngừng bất kỳ quyền hiện hành nào như vậy.