Chuột không dây Acer

• Thiết kế di động
• Chuột không dây 2,4Ghz
• Cuộn chính xác

acer-wireless-mouse-banner

Chọn Chuột không dây Acer hoàn hảo của bạn

Tìm kiếm Chuột không dây Acer của bạn theo các tính năng hoặc duyệt qua các sản phẩm bên dưới.

1. Hình thức sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh hiển thị do các thay đổi và điều kiện chụp ảnh. Chúng tôi có quyền thực hiện thay đổi mà không cần thông báo trước. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng tham khảo trang thông số kỹ thuật sản phẩm để biết đầy đủ chi tiết.
2. Bán theo thỏa thuận Bảo hành có giới hạn và Điều khoản & Điều kiện. Tất cả các ưu đãi có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc theo nghĩa vụ và có thể không áp dụng ở tất cả các địa điểm bán lẻ. Giá niêm yết là giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất và có thể thay đổi tùy theo địa điểm bán lẻ. Thuế bổ sung hiện hành. Không chịu trách nhiệm về giá cả hoặc các lỗi đánh máy khác.
3. Thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy và/hoặc khu vực.