Acer USB-C – USB-C
Cáp - Được chứng nhận bởi
Works With Chromebook


Cáp USB-C to USB-C 3.1 Thế hệ thứ 2 này đồng thời truyền dữ liệu, sạc pin và hỗ trợ màn hình USB-C. Dễ dàng kết nối thiết bị của bạn với đầu nối có thể đảo ngược và tận hưởng dây cáp có khả năng tương thích và tính linh hoạt cao.

• Được chứng nhận bởi Works With Chromebook1
• Truyền dữ liệu 10Gbps
• Cung cấp công suất lên tới 100W (5A)
• Chứng nhận USB-IF

Chọn Cáp Acer USB-C – USB-C hoàn hảo của bạn

Tìm kiếm Cáp Acer USB-C – USB-C theo các tính năng hoặc duyệt qua các sản phẩm bên dưới.

1.Sản phẩm này đã được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn tương thích của Google. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Acer để được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Chromebook và huy hiệu “Works With Chromebook” là các nhãn hiệu của Google LLC.

Tất cả các ưu đãi có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc theo nghĩa vụ và có thể không áp dụng ở tất cả các địa điểm bán lẻ. Giá niêm yết là giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất và có thể thay đổi tùy theo địa điểm bán lẻ. Không chịu trách nhiệm về giá cả hoặc các lỗi, thiếu sót về đánh máy hoặc ảnh chụp. Hình ảnh có thể khác nhau tùy thuộc đề nghị.
Người tiêu dùng có các quyền hợp pháp theo luật pháp hiện hành của quốc gia quản lý việc bán hàng tiêu dùng và bảo hành này không loại trừ, hạn chế hoặc tạm ngừng bất kỳ quyền hiện hành nào như vậy.