Społeczna odpowiedzialność biznesu

W XX wieku nastąpił szybki rozwój rynku IT, co zwiększyło popularność związanych z nim technologii. Każda z nich w znaczącym stopniu pomogła w napędzaniu innowacji.
 
Rozwój tej branży, będącej istotną częścią gospodarki danego kraju, zbiegł się w czasie ze wzrostem wykorzystania zasobów naturalnych, co wpłynęło nie tylko na aktywa lokalne, ale także na zasoby krajowe. W konsekwencji stowarzyszenia ekologiczne i humanitarne zaapelowały do międzynarodowych korporacji o zmniejszenie tego wpływu na zasoby naturalne poprzez zwiększenie odpowiedzialności środowiskowej, moralnej i społecznej.
 
Etyka biznesowa to filozofia zarządzania stojąca za rozwojem procesów organizacyjnych, zawodowych, instytucjonalnych i społecznych, która stała się głównym wyzwaniem, przed jakim w XXI wieku stoją międzynarodowe korporacje, w tym firma Acer. Jest to połączenie zasad i wartości, które stosuje kadra kierownicza w dążeniu zarówno do celów w obszarze ekonomii, jak i społecznym. Postępująca etycznie firma ma świadomość, że musi przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność ekonomiczną, prawną, społeczną, a także filantropijną.
 
Jednym z elementów tej filozofii zarządzania jest program Społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), za pomocą którego firma planuje osiągnąć globalną równowagę, integrującą zasoby ludzkie, środowiskowe i społeczne.
 
CSR to kwestia biznesowa i licencja na działalność w XXI wieku. Jako wiodąca globalna marka komputerów osobistych, firma Acer na tym właśnie opiera swoją zintegrowaną strategię CSR. Od 2006 roku firma Acer kompleksowo i dogłębnie analizuje swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez integrację i uwzględnienie CSR w swojej działalności biznesowej oraz aktywne uczestnictwo w globalnych inicjatywach CSR, firma Acer dowiodła swojego zaangażowania i determinacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto podjęła próbę nieustannego przyczyniania się do globalnego zrównoważonego rozwoju.
 
Więcej informacji na temat programu CSR firmy Acer można znaleźć na stronie CSR Grupy Acer.