Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de 20e eeuw groeide de IT-markt snel en won IT-technologie aan populariteit. Deze trends hebben sterk bijgedragen aan innovatie.
 
De groei van deze economisch belangrijke sector viel samen met een toenemend gebruik van zowel lokale als nationale natuurlijke hulpbronnen. Daarom roepen milieuorganisaties en humanitaire organisaties multinationals op om hun gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen door milieuvriendelijker en moreel en maatschappelijk verantwoordelijker te worden.
 
Bedrijfsethiek is de managementfilosofie achter organisatorische, professionele, institutionele en maatschappelijke procesontwikkeling, en vormt in de 21e eeuw de grootste uitdaging voor multinationals zoals Acer. Bedrijfsethiek omvat een combinatie van principes en waarden die ervoor zorgt dat bestuurders zowel economische als maatschappelijke doelen nastreven. Een ethisch bedrijf is zich ervan bewust dat het zijn volledige verantwoordelijkheid moet nemen op economisch, juridisch, maatschappelijk en filantropisch vlak.
 
Een van de elementen van deze managementfilosofie is een MVO-programma (maatschappelijke verantwoord ondernemen), waarin een bedrijf zich ten doel stelt om een goed evenwicht tussen mens, milieu en maatschappij te realiseren.
 
MVO is een bedrijfsvraagstuk en de 'license to operate' van de 21e eeuw. Als een toonaangevend internationaal merk voor pc's heeft Acer zijn geïntegreerde MVO-strategie hierop gebaseerd. Sinds 2006 heeft Acer zijn inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling uitgebreid en grondig geëvalueerd. Door MVO te integreren in zijn bedrijfsactiviteiten en proactief deel te nemen aan internationale MVO-initiatieven, laat Acer zien zich maximaal in te zetten voor MVO. Tevens proberen we voortdurend bij te dragen aan wereldwijde duurzame ontwikkeling.
 
Ga voor meer informatie over het MVO-programma van Acer naar de MVO-website van de Acer Group.