Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju

Energy Star

Firma Acer zawsze traktuje priorytetowo energooszczędność swoich produktów. ENERGY STAR to dobrowolny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, który pomaga firmom i osobom prywatnym oszczędzać pieniądze i chronić klimat przez poprawę energooszczędności urządzeń.

Rejestracja EPEAT

Producenci rejestrują produkty w EPEAT w oparciu o zdolność urządzeń do spełnienia pewnych kryteriów wymaganych i opcjonalnych, które mają na celu szersze uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu, od projektu i produkcji do zużycia energii i recyklingu.

Certyfikat TCO

Certyfikat TCO to gwarancja, że produkty komputerowe kupowane przez pracodawców zachowują standardy ekologiczne. Uwzględnia on zarówno aspekty społeczne, jak i środowiskowe cyklu życia produktów IT oraz ma na celu pomoc w rozwiązaniu wielu najważniejszych obecnie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.