Yhteiskuntavastuu

1900-luku koki suuren IT-markkinoiden buumin ja siihen liittyvien tekniikoiden kasvava suosio vaikutti markkinoihin omilla suurilla tavoillaan.
 
Teollisuuden kasvu oli olennaista valtioiden taloudelle, mikä myös vaikutti luonnonvaroihin, eikä ainoastaan paikallisesti vaan usein suuremmassakin mittakaavassa. Tämän seurauksena ympäristö- ja humanitääriset järjestöt ovat vedonneet kansainvälisiin yrityksiin ja vaatineet luonnonvarojen käytön vähentämistä ja toiminnan muuttamista ympäristöystävällisemmäksi sekä moraalisesti ja sosiaalisesti vastuullisemmaksi.
 
Yritysetiikka on yhteisöllisen, ammattimaisen, laitoksellisen ja sosiaalisen prosessin hallintamuoto, ja siitä on muodostunut kansainvälisten yritysten – myös Acerin – suurin haaste 2000-luvulla. Se on yhdistelmä aatteita ja arvoja, jotka auttavat yritysjohtajia saavuttamaan niin taloudelliset kuin sosiaalisetkin tavoitteensa. Eettinen yritys on tietoinen siitä, että sen on kannettava täysi vastuu niin taloudellisesta, laillisesta, sosiaalisesta kuin inhimillisestäkin toiminnasta.
 
Yksi tämän hallintatavan elementeistä on Yhteiskuntavastuu (CSR) -ohjelma, jonka kautta yritys asettaa tavoitteita globaalin tasapainon saavuttamiseksi, missä kaikilla, niin ihmisillä, ympäristöllä kuin yhteisölläkin on oma osansa.
 
Yhteiskuntavastuun kantaminen on 2000-luvulla yrityksen ainoa tapa pysyä toiminnassa. Johtavana tietokonevalmistajana Acer on integroinut Yhteiskuntavastuun osaksi toimintaperiaatteitaan. Acer on vuodesta 2006 lähtien tutkinut kattavasti omia toimiaan kestävän kehityksen hyväksi. Acer on osoittanut sitoumuksensa ja päättäväisyytensä toteuttaa Yhteiskuntavastuuta integroimalla ja upottamalla vastuun periaatteita yritystoimintaansa kaikilla osa-alueilla. Kansainvälinen kestävän kehityksen tukeminen on yrityksen pysyvä tavoite.
 
Lisätietoja Acerin Yhteiskuntavastuu-ohjelmasta on Acer Groupin Yhteiskuntavastuu-sivustolla.