in Products in Support in Press
เมนู

Windows Autopilot

ในตอนนี้ Acer รองรับ Windows Autopilot เทคโนโลยีการวางระบบที่ใช้ระบบคลาวด์ของ Microsoft สำหรับโซลูชันการทำงานด้านไอทีในอุปกรณ์เชิงพาณิชย์และการศึกษา อุปกรณ์ที่รองรับจะต้องใช้เวอร์ชัน 1709 หรือสูงกว่าในรุ่นต่อไปนี้ของ Microsoft Windows: 10 Pro, Pro Education (วิชาการแห่งชาติ), Pro ในโหมด S และ Pro สำหรับเวิร์คสเตชัน

องค์กรที่สนใจใน Windows Autopilot สามารถติดต่อตัวแทนขายในพื้นที่ได้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Autopilot ได้ที่นี่ ดูเพิ่มเติม