คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

เราตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ และจึงได้เริ่มดำเนินการ

Acer ดำเนินการด้วยความก้าวหน้าอย่างมากในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คลิกรายการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการของเรา