Global Solutions for Global Companies

Acer Global Account Portal

Acer เสนอบัญชีผู้ใช้ทั่วโลกพร้อมร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ เรียกดูผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ติดตามคำสั่งซื้อ ชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างตั๋วสำหรับสำหรับทุก ๆ คำสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

One-Stop Shopping สำการเลือกซื้อของลูกค้าทั่วโลก

ร้านค้าออนไลน์

แคตตาล็อก

สั่งซื้อสินค้า

การติดตาม

การออกใบเสร็จ

ระบบ eSupport ให้บริการตลอด 24 ชม.