ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – КЛІЄНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цією політикою захисту персональних даних (що надалі називається «Політика») Компанія Acer Sales International S.A. (що надалі називається «Acer», «Компанія», «Ми» або «Нас»), яка зареєстрована за адресою Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Switzerland та яка є власником персональних даних своїх клієнтів, інформує клієнтів про порядок обробки їх персональних даних (відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), що може здійснюватися Компанією з метою клієнтського обслуговування, види персональних даних, які збираються, використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у клієнта щодо практики захисту персональних даних.

Для отримання інформації про обробку персональних даних, наданих через веб-сайт Acer («Веб-сайт»), звертайтеся до політики захисту персональних даних та політики використання файлів cookie.

1. Види персональних даних клієнтів, що збираються та обробляються. Мета обробки
Acer збирає та обробляє тільки ті персональні дані клієнтів, які свідомо та добровільно надані ними як суб'єктами персональних даних у зв’язку з користуванням такими клієнтами опціями та сервісами Веб-сайту, а також оформленням такими клієнтами відповідних запитів на клієнтське обслуговування, яке надається Компанією, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

Зокрема, ми обробляємо персональні дані користувачів з наступною метою: управління продуктами Acer, придбаними користувачем, і реєстрація цих продуктів; надання гарантії та послуг, пов’язаних з підтримкою, в тому числі через Веб-сайт і наш кол-центр; управління участю користувача в заходах, що оприлюднюються на Веб-сайті, передусім у зв’язку з післяпродажним обслуговуванням і післяпродажною підтримкою; надання інформації на запити користувачів електронною поштою, на Веб-сайті або в паперовій формі. Крім того, Acer обробляє персональні дані клієнтів, що звертаються до нашого кол-центру для отримання «клієнтського обслуговування» з метою підвищення якості наших послуг. У зв’язку із цим вхідні телефонні дзвінки користувачів можуть записуватись і використовуватись виключно для оптимізації порядку надання підтримки й забезпечення високих стандартів якості.

Зокрема, для обробки з вищевказаною метою компанії Acer необхідні такі персональні дані користувача: ім’я, прізвище, адреса, адреса електронної пошти, зміст вхідного виклику, а також будь-які інші дані, з власної ініціативи надані користувачем, обробка яких необхідна для надання підтримки та виконання конкретних запитів користувача. Відносно інформації про продукти Acer нам необхідно знати, зокрема, відповідний серійний номер, модель та дату придбання продукту. Крім того, ми інформуємо користувачів про те, що після надання замовлених послуг фахівцями з післяпродажного «клієнтського обслуговування» ми можемо телефонувати таким клієнтам для оцінки рівня задоволення користувача отриманою підтримкою. Такі телефонні дзвінки також можуть записуватись.

При цьому зазначаємо, що Компанія обмежується збором мінімального обсягу персональних даних, необхідних виключно для реалізації сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, клієнт інформується про це в момент збору такої інформації.

Компанія не збирає інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Просимо з розумінням поставитися до того, що ненадання клієнтом необхідного обсягу персональних даних з метою, визначеною цією Політикою, унеможливлює надання Компанією послуг та опцій Веб-сайту, замовлених суб’єктом персональних даних.

Нарешті, ми оброблятимемо персональні дані користувача для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги, виконання вимог і зобов’язань, встановлених чинним законодавством України, європейським законодавством, а також в інших цілях, прямо дозволених чинним законодавством.

2. Обробка та захист персональних даних
Ми оброблятимемо дані, надані користувачем у ході його користування Веб-сайтом, будь-які інші дані, з власної ініціативи надані користувачем, або дані, отримані від третіх осіб під час надання наших послуг, головним чином через електронні та ІТ-системи, згідно з порядком, безпосередньо пов'язаним із цією Політикою, а також за допомогою традиційних, не електронних, засобів.

Ми також оброблятимемо дані, пов’язані із вхідними телефонними викликами, що надходять у наші кол-центри. Зокрема, як вказано вище, зміст таких викликів може записуватися, зберігатися та прослуховуватись з метою, вказаною у пункті 1 цієї Політики. При цьому особлива увага приділятиметься застосуванню будь-яких необхідних або належних заходів безпеки.

Дані зберігатимуться в порядку визначеному чинним законодавством та виключно протягом часу, необхідного для досягнення мети зберігання, що визначена цією Політикою (з урахуванням можливих періодичних змін) з особливою увагою до обов’язків із дотримання безпеки й захисту персональних даних під час здійснення нашої діяльності. Ми будемо вживати належних заходів для мінімізації ризиків пошкодження й втрати даних, включно з випадковими, доступу сторонніх осіб, необґрунтованої обробки або обробки, що не відповідає первинним цілям, неналежного використання або незаконної обробки даних. ІТ-системи й програмне забезпечення налаштовані таким чином, щоб мінімізувати обробку персональних та ідентифікаційних даних, та даних, що не є обов’язковими для досягнення визначеної мети.

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться в Швейцарії.

3. Передача персональних даних
Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних, для виконання запитів користувача та управління внутрішніми процесами Acer, на виконання законних вимог уповноважених органів влади, а також в інших випадках, викладених у цій Політиці або не заборонених чинним законодавством.

При цьому, доступ до персональних даних надається виключно персоналу Компанії або уповноваженому персоналу третіх осіб, належним чином призначеному в якості осіб, відповідальних за обробку таких даних і тільки в тому обсязі, який є необхідним для реалізації зазначеної у цій Політиці мети, а також обробникам даних, що можуть періодично призначатися Acer. Інформуємо при цьому, що доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог чинного законодавства України про захист персональних даних або неспроможна їх забезпечити.

При цьому передбачається, що персональні дані можуть передаватися компанії, якій ми довірили виконання вихідних телефонних викликів та яку було належним чином призначено в якості обробника даних для перевірки якості наданої підтримки й, відповідно, визначення рівня задоволення користувачів та яка відповідає усім вимогам щодо забезпечення захисту персональних даних.

Крім того, Acer має право розкривати персональні дані користувачів установам, органам державної влади, урядовим організаціям, фахівцям, незалежним консультантам, у тому числі асоціаціям, третім особам, що надають технічні та організаційні послуги, які Acer може використовувати для досягнення вищезазначеної мети, – для надання послуг кол-центру, – а також у разі злиття, придбання, продажу компаній, господарських суб’єктів, здійснення діяльності або інших позапланових операцій, а також будь-яким іншим особам, яким можна передавати такі дані згідно з чинними законами, нормами та правилами. Такі особи виконуватимуть обробку виключно з вищезазначеною метою, виступаючи в якості власників даних, обробників даних або осіб, відповідальних за обробку, відповідно до обставин. У кожному з випадків вищезазначені особи не отримуватимуть персональні дані, не потрібні для виконання відповідних задач. Персональні дані не будуть розголошуватись у рекламних цілях або розповсюджуватись в інший спосіб.

4. Надання згоди клієнтом на надання персональних даних
Погоджуючись з умовами цієї Програми клієнт Компанії:
- надає згоду Компанії на передачу своїх персональних даних третім особам відповідно до вищевказаної мети без обов’язку Компанії кожного разу повідомляти його про такі дії, якщо інше не буде передбачено законом;
- погоджується, що Компанія як володілець бази персональних даних вправі відповідно до закону передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку персональних даних про клієнта в межах визначеної мети і умов, встановлених між ними;
- підтверджує отримання від Компанії, належного повідомлення про свої права, мету збору персональних даних про нього та про осіб, яким відомості про нього можуть бути передані Компанією;
- надає право Компанії зберігати персональні дані про нього протягом часу, необхідного для досягнення мети зберігання, що визначена цією Політикою, якщо інше не випливатиме із закону або специфіки відносин між таким клієнтом та Компанією.

5. Права клієнта Компанії – суб’єкта персональних даних
Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє клієнта Компанії правами, що дозволяють:
знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Компанії, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження Компанії, яка є володільцем цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
мати право на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаній базі персональних даних;
отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються; пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
відкликати згоду на обробку персональних даних;
знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
мати право на захист себе від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки;

Щоб скористатися будь-яким правом, а також поставити будь-які питання чи надіслати будь-який запит щодо персональних даних користувачів, пишіть нам на адресу: privacy_officer@acer.com.

Ця Політика захисту персональних даних підлягає періодичному перегляду компанією Acer. Чинною є версія, що періодично публікується на Веб-сайті. Acer зберігає за собою право на внесення поправок у положення цієї Політики захисту персональних даних в будь-який час. Тому ми рекомендуємо вам регулярно перевіряти зміст Веб-сайту для отримання інформації про будь-які оновлення цієї Політики захисту персональних даних. Будь-яке компонування або поправка до цієї Політики захисту персональних даних набирає чинності на дату відповідної публікації на Веб-сайті.

Останнє оновлення: березень 2018 р.