ออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Acer for Business ให้ความสำคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการออกแบบอย่างยั่งยืน เข้าร่วมกับเราในความมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

responsibly-designed-eco-friendly-technology-hero-banner
acer-for-business-sustainability-landing-vero-pcs
พีซี Vero

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ของ Acer นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน มาร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปกับ Vero

acer-for-business-sustainability-landing-environmental-certifications
การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเหล่านี้และสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ได้มา

acer-for-business-sustainability-landing-product-carbon-footprint-report
รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเราแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบและสร้างโลกสีเขียวได้อย่างไร ดูว่าเราจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร