ออกแบบมาอย่างยั่งยืน

designed-for-sustainability-hero-banner
logo-energy-star
Energy Star

Acer ให้ความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ENERGY STAR เป็นมาตรฐานในอเมริกา โครงการอาสาสมัครขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ธุรกิจและผู้คนประหยัดเงินและคอยปกป้องสภาพอากาศของเราด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือระดับ

logo-epeat
การจดทะเบียน EPEAT

ผู้ผลิตจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน EPEAT โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการและเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งพยายามที่จะแก้ไขและปรับปรุงความยั่งยืนตลอดวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบและการผลิต ไปจนถึงการใช้พลังงานและการรีไซเคิล

logo-tco
ได้รับการรับรอง TCO

การรับรอง TCO เป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่นายจ้างจัดซื้อนั้นคงมาตรฐานทางนิเวศวิทยา ซึ่งพยายามที่จะครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระหว่างวงจรผลิตภัณฑ์ไอที และช่วยจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน