Acceleratorer för inlärning

Bärbara Acer TravelMate-datorer med Windows 11 och Microsoft Learning-acceleratorer möjliggör nya sätt att skaffa sig kunskaper och utbilda andra. Den här kombinationen ger eleverna skräddarsydda utbildningsmaterial, lärarna värdefulla underlag och IT-administratörerna möjlighet att hantera hundratals enheter på ett enkelt sätt.

Engagera och samarbeta med hjälp av TravelMate

De bärbara datorerna i Acer TravelMate B- och P-serien med Microsoft 365 underlättar engagerande inlärning med hjälp av kraftfulla processorer, användarcentrerade funktioner och förbättrad hållbarhet, och är dessutom utformade med återvinningsbart material.

ksp001

Nya banor i klassrummet

Frigör dig från det vanliga, traditionella klassrummet. Våra bärbara Acer TravelMate-datorer med Windows 11 och Microsoft Learning-acceleratorer är redo för behoven av nya, unika undervisningsmodeller, till exempel personlig undervisning, fjärrundervisning eller metoden med det omvända klassrummet.

TravelMate-TMP214-53-lifestyle

Frigör elevernas potential

Frigör alla elevers fulla potential med verktyg som främjar grundläggande och framtidssäkrad kunskapsinhämtning. Acceleratorerna för utbildning ger lärare underlaget för att kunna stärka och vägleda eleverna mot akademiska framgångar.

Användbara underlag

Få en tydlig bild av elevernas aktivitet i flera klassrum. Utbildare kan spåra inlämnade uppgifter och klassrumsaktivitet i ett tydligt, användbart format som gör att de kan se trender, hjälpa elever och spara tid.

Teacher_Reading Progress - Expression
Läsframsteg

Med Läsframsteg spåras elevernas läskunskaper så att lärare och pedagoger snabbt och effektivt kan få användbara underlag. Genom att effektivisera processen för att skapa, granska och analysera läsuppgifter kan lärare lägga mer tid på att aktivt instruera.

Teacher_Microsoft Reflect - check in results
Microsoft Reflect

Microsoft Reflect är ett verktyg i Teams som hjälper eleverna att reflektera över och uttrycka hur de känner sig på säkra och roliga sätt, och hjälper dem att bygga upp en emotionell vokabulär. Lärarna får också det underlag de behöver för att kunna stötta eleverna aktivt.

Grundläggande färdigheter för elever

Acceleratorerna för utbildning är smidigt integrerade i program som bland andra Microsoft Teams, OneNote, PowerPoint och Word, och de är kraftfulla verktyg som ger eleverna fler möjligheter att lära sig och öva direkt, och samtidigt få riktad handledning.

Läscoach

Eleverna får fler möjligheter att öva på att läsa med övningar i Läscoach. Eleverna kan ta kontrollen över sin egen inlärning med hjälp av vägledningar för uttal, stavelseindelning, läshastighet och ordkunskapsrepetition.

Students_Search Coach
Sökningscoach

Sökningscoach hjälper eleverna att stärka sin informationskompetens för att kunna skilja mellan fakta och åsikter. Eleverna får lära sig att skriva effektiva sökfrågor, hitta betrodda webbplatser och tänka kritiskt kring sökträffarna.

Students_W10_20H2_Laptop_PPT_Presenter-Coach_Summery_16x9_en-US
Talcoach

I allt från klassrummet till karriären är det viktigt att ha goda färdigheter i att hålla presentationer. Talcoach är ett coachningsverktyg i realtid som hjälper till att utvärdera huvudpunkterna i elevernas muntliga framställningar och ger personlig feedback.

Skydda användare och deras enheter

De bärbara Acer TravelMate-datorerna är inte bara robust utformade, utan kan även skydda känsliga data för elever och lärare tack vare de inbyggda säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 samt molnbaserad intelligens.

IT_Rugged Solutions for All Classrooms
Robust för klassrummet

Klassrummet är en intensiv miljö, och de bärbara Acer TravelMate-datorerna har militärklassad hållbarhet, fukttåliga tangentbord, mekaniskt förankrade tangenter och mycket annat, vilket gör dem byggda för att hålla även i de mest krävande miljöer.

IT_acer-travelmate-b5-14-serviceable-keyboard-design
Reparationsförberett tangentbord

Att byta ett tangentbord ska inte vara en krävande uppgift. Tack vare det reparationsförberedda tangentbordet på de bärbara Acer TravelMate-datorerna kan du bara lossa ett par skruvar och få tillbaka enheterna till eleverna snabbare än någonsin.

IT_Acer for Education_Campaign KV_IT
Microsoft 365-säkerhet

Enheter som har Microsoft 365 installerat ger en inbyggd, säker och skalbar IT-lösning som bidrar till att elever, lärare och skola skyddas från cyberhot, oavsett plats.

Enheter för utbildare

Enheter för elever