Företagets sociala ansvar

Under 1900-talet växte IT-marknaden snabbt och tekniken blev allt mer populär, vilket bidrog till en häpnadsväckande innovation.
 
Branschens tillväxt var en viktig faktor i många länders ekonomi. Allt fler naturresurser användes, något som påverkade både lokala och nationella tillgångar. Det här har fått miljöorganisationer och humanitära organisationer att be de multinationella företagen att minska sin påverkan på naturresurserna genom att bli mer miljömässiga, moraliska och socialt ansvarstagande.
 
Affärsetik är en ledningsfilosofi som driver utvecklingen för många organisationer, institutioner och sociala processer, och den har blivit en av de viktigaste frågorna för många multinationella företag som Acer inför 2000-talet. Den handlar om en kombination av principer och värderingar som är tänkta att få företagsledningar att sträva efter både ekonomiska och sociala mål. Ett etiskt företag är medvetet om att det måste ta ansvar både ekonomiskt, juridiskt, socialt och filantropiskt.
 
Ett av elementen i den här ledningsfilosofin är CSR-programmet (företagets sociala ansvar) där företaget sätter upp mål för att uppnå en global balans där personal, miljö och samhällsresurser integreras.
 
CSR är ett nödvändigt affärsinitiativ för företag som vill bedriva verksamhet på 2000-talet. Som ledande globalt datormärke bygger även Acers integrerade CSR-strategi på det här. Sedan 2006 har Acer grundligt gått igenom och granskat sina åtgärder för hållbar utveckling. Genom att integrera och bädda in CSR i verksamheten och proaktivt delta i de globala CSR-initiativen har Acer visat sitt åtagande och arbete kring CSR. Dessutom har det gjorts försök att löpande bidra till den globala hållbara utvecklingen.
 
Du kan läsa mer om Acers CSR-program på CSR-webbplatsen för Acer Group.