Produktdesign

Vi utformer produkter samtidig som vi tar hensyn til livssyklusen deres, ved å integrere konseptet for sirkulær økonomi og bruke resirkulerte materialer for å redusere miljøpåvirkningen fra start til slutt.

Bærekraftige materialer

Over 30 millioner av datamaskinene og skjermene våre inneholdt resirkulert forbrukerplast i årene 2020–2022, noe som poengterte dedikasjonen vår til å redusere bruken av ny plast og karbonutslippene våre.

Kan repareres og oppgraderes

Vi prioriterer modulbaserte utforminger. Produktene våre er utformet med hensikt til å være enkle å demontere, reparere og oppgradere for å forlenge livssyklusen.

Energieffektivitet

Målet vårt for datamaskinproduktene våre er at de skal bruke 45 % mindre energi innen 2025, sammenlignet med 2016. I 2022 oppnådde 69 % av de bærbare datamaskinene, de stasjonære datamaskinene og skjermene våre ENERGY STAR-sertifikatet.

Partnerne våre

Emballasjedesign

Emballasjen vår bruker resirkulerte materialer og gir utvidede bruksmuligheter.

Resirkulerbar emballasje med redusert plast

For Acers bærbare datamaskiner er 90 % av pappeskene laget av resirkulert papirmasse og 100 % resirkulerbare. Vi gjør også en bevisst innsats for å redusere mengden plast som brukes i emballasjen vår.

Funksjonell, gjenbrukbar emballasje

Vero-emballasjen vår gir merverdi gjennom muligheten for gjenbruk. Den kan brukes som en oppbevaringsboks, et stativ for bærbare datamaskiner eller en plantebeholder, noe som gjør emballasjen om til multifunksjonsprodukter for bruk i hverdagen.

Resirkulert papir er vinneren

Siden 2017 har vi sendt ut over 64 millioner bærbare datamaskiner med beskyttende emballasje i papirmasse, laget utelukkende av 100 % resirkulert papir.

Partnerne våre

Produksjon

Vi samarbeider med bransjepartnere for å tenke nytt rundt produksjonsprosessen og håndtering av avfall og kjemikalier.

Avfallshåndtering

Vi startet med å fjerne bruken av plastposer for strømledningen til produktene våre, og vi oppfordret også til miljøbevisste endringer i leverandørenes produksjonssystem.

Samsvar med miljømerkingsstandarder

Vi opplyser om våre produkters miljøpåvirkning og våre praksiser via miljømerker, og vi fokuserer på begrenset bruk og sporing av oppførte stoffer.

Partnerne våre

Logistikk

Nettverket vårt for optimalisert logistikk og transport øker effektiviteten og reduserer karbonutslippene.

Forbedret administrasjon av forsyningskjeden

I 2022 inngikk over 50 % av Acers viktigste logistikkleverandører et samarbeid med EcoTransIT for å forbedre rapporteringen av karbonutslipp og vurdere lavkarboninitiativer.

GoGreen-løsninger

Acer er forpliktet til bærekraftig logistikk. I fjerde kvartal av 2022 testet vi transport ved hjelp av biodrivstoff fra Kina til Europa, noe som reduserte CO2-utslippene våre med over 40 tonn.

Ansvarlig logistikk – klimagassutslipp

Over 90 % av logistikkpartnerne våre rapporterer nå direkte karbonutslipp for Acer-produktleveranser, noe som fremmer åpenhet og muliggjør informerte valg for å bekjempe klimaendringer.

Partnerne våre

Energi

Virksomheten vår fokuserer på å prioritere bruken av ren og fornybar energi for å bidra til å la fossile ressurser bli liggende under bakken.

Fornybar energi på driftssteder

På grunn av interne fasiliteter for produksjon av fornybar energi og bruken av alternative energikilder var den totale miljøvennlige kraftproduksjonen for hele 2022 i Acer Group på rundt 3,6 millioner kWh.

Miljøforpliktelser med forsyningskjedepartnere

Vi velger partnere som forplikter seg til miljøvern. 60 % av kjerneleverandørene forplikter seg til RE100 eller setter forskningsbaserte mål for karbonreduksjon (SBT).

Smart ladeløsning

Acer ITS, Acers datterselskap, er de første i Asia som tilbyr en ladeløsning med smarte parkeringsstasjoner med elbillading for parkering langs veien.

Partnerne våre

Resirkulering

Gjenbruks- og resirkuleringsløsninger gir produktene og materialene våre et nytt formål når de ikke lenger kan brukes.

Acer-innbytteprogrammer

Vi oppfordrer forbrukere til å delta i innbytte- og resirkuleringsprogrammene våre med oppstart i USA, EMEA og visse land i Asia og Stillehavsområdet.

Standardisert resirkuleringsprosess

Vi skal sikre at Acers resirkuleringsprogram oppfyller resirkuleringsforskriftene eller -kravene i land og regioner, inkludert WEEE-direktivet og EPEAT IEEE 1680.1-standarden.

Resirkulering av elektroniske produkter

Fra 2018 til 2022 har Acer resirkulert totalt 61 385 tonn elektroniske produkter over hele verden.

Partnerne våre