Produktdesign

Acer Vero-enheter kan resirkuleres og er laget av bærekraftige materialer, som PCR-plast (Post-Consumer Recycled – resirkulert etter forbruker) og plast som ellers ville havnet i havet, for å redusere miljøpåvirkningen fra start til slutt.

Product_Design

Partnerne våre

 • AUO_logo
 • Chimei_logo
 • Covestro_logo
 • Intel_logo
 • NanyaPlastic_logo
 • Teijin_logo
 • Wistron_logo
Sustainable_Materials
Bærekraftige materialer

For å øke andelen bærekraftige materialer i produktene våre arbeider vi med leverandører for å bruke mer miljøvennlige materialer, inkludert PCR-plast (Post-Consumer Recycled – resirkulert etter forbruker) og plast som ellers ville havnet i havet, i Vero-produktseriene våre. Dette demonstrerer engasjementet vårt for å redusere bruken av nye materialer og redusere karbonavtrykket vårt.

Acer_Green_Visualization
Acer Green Visualization

I tillegg til at vi har gjort direkte endringer i materialbruk, har vi også integrert nye visuelle elementer for alle Vero-produkter. Vi har for eksempel fremhevet R- og E-tastene og gravert miljøbevissthetssymboler på bunnen av PC-en.

Repairable_and_Upgradable
Kan repareres og oppgraderes

Vi prioriterer modulbasert utforming. Produktene våre er utformet med hensikt til å være enkle å demontere, reparere og oppgradere for å forlenge livssyklusen. Bygget med utvidelses- og oppgraderingsmuligheter, slik at kundene våre kan oppgradere PC-ene sine over tid.

Energy_Efficiency
Energieffektivitet

Vi har satt et mål om at produktene våre skal bruke 45 % mindre energi innen 2025, sammenlignet med 2016. Vi samarbeider med partnere for å kontinuerlig redusere energiforbruket og forbedre effektiviteten og batterilevetiden.

Emballasjedesign

Vi bruker minst mulig materiale i emballasjen til Acer Vero Notebook, og det vi bruker, er miljøvennlig – som 90 % resirkulert papir og PIR-polyester (Post-industrial recycled – resirkulert etter industri) med utvidede bruksområder.

Packaging_Design

Partnerne våre

 • Golden_Arrow_logo
 • Shinshin_logo
 • SY_logo
 • Quanta_logo
 • Wistron_logo
Reducing_Plastic
Reduser plastmengden

Vi samarbeider med leverandører for å redusere mengden plastikk som brukes i emballasjen vår, for eksempel ved å erstatte plasthåndtak med papirhåndtak. Vårt engasjement for reduksjon av plast fortsetter å vokse gjennom trinnvise endringer.

Recycled_Paper_All_the_Way
Resirkulert papir er vinneren

Acer gir bærekraftige løsninger som møter forbrukerne når de åpner esken. Polstring er viktig for å sikre at produktet er beskyttet under transport. Etter å ha gjennomført flere evalueringer og tester, skal vi nå erstatte EPE-skumgummi med resirkulert papir og papirmassematerialer, og dette går ikke ut over beskyttelsen.

Recyclable_Packaging
Resirkulerbar emballasje

Emballasjedesignen vår tar utgangspunkt i Acers produktserier av bærbare PC-er, og er enkel å demontere under resirkuleringsprosessen. I tillegg gjør valget vårt av materialer og trykkemetode, at det er mulig å resirkulere emballasjematerialer på en enkel måte, slik at det kan brukes som emballasje igjen!

Functional,_Reusable_Packaging
Funksjonell, gjenbrukbar emballasje

Vero-emballasjedesignen vår inneholder flere gjenbrukbare funksjoner, som skal gi kundene våre ekstra verdi. Emballasjeløsningene våre er designet med tanke på gjenbruk, og kan forvandle engangsemballasje til funksjonelle hverdagslige gjenstander, som ekstra lagringsplass, et stativ til bærbar PC, eller til og med en plantekasse til barnerommet.

Produksjon

Vi samarbeider med bransjepartnere for å tenke nytt rundt produksjonsprosessen, og for å forbedre håndteringen av kjemikalier og avfall.

Production

Partnerne våre

 • COMPAL_logo
 • HUAQIN_logo
 • Quanta_logo
Waste_Management
Avfallshåndtering

Bruk av plast i produksjonsprosessen er en skjult trussel mot miljøet. Vi utfører også endringer i våre leverandørers produksjonssystemer, og det første steget er å fjerne bruken av plastposer i produksjonen av strømledninger til produktene våre.

Compliance_With_Environmental_Labeling_Standards
Samsvar med miljømerkingsstandarder

Vi opplyser om våre produkters miljøytelse via miljøsertifiseringer som fokuserer på begrenset bruk, og sporing av oppførte stoffer.

Logistikk

Ved hjelp av optimalisert logistikk og transport kan vi kutte unødvendig avfall og redusere utslippet av klimagasser.

Logistics

Partnerne våre

 • DHL_logo
Waste_Reduction_at_the_Source
Redusere avfall ved kilden

Vi fjerner bruken av overflødig og ikke-resirkulerbar sikkerhetsteip fra produktseriene våre, og vi begynner med skjerm-seriene. Mengden avfall som er forventet å bli redusert årlig i 2023, kun fra skjermseriene våre, tilsvarer 5500 km med teip – dette er omtrent avstanden fra London til New York.

Responsible_Logistics_System
Ansvarlig logistikksystem

Siden godstransport og logistikkaktiviteter bidrar til nærmere 10 % av de globale klimagassutslippene, utviklet vi et regnskapssystem for karbonutslipp, for å optimalisere logistikken vår. Systemet gjør at vi kan spore karbonutslippene til hver forsendelse, fra start til slutt. Med disse transportdataene kan vi optimalisere logistikksystemet vårt, noe som gjør at det totale utslippet vårt av klimagasser reduseres. Systemet er for øyeblikket i bruk i Kina, og det er planer om å innføre det over hele verden.

GoGreen_Solutions
GoGreen-løsninger

Vi arbeider proaktivt med DHL Global Forwarding, vår bærekraftige logistikkleverandør, for å finne mer miljøvennlige logistikkløsninger. Vi har etablert en mega gateway som kombinerer en rekke transportmetoder, for å få forsendelser levert direkte til kundene våre, noe som kraftig reduserer den gjennomsnittlige drivstofforbrenningen per forsendelse. Ved å bruke DHLs løsning med mer enn 30 % bærekraftig fly- og båtdrivstoff under transport reduserer vi i tillegg gradvis bruken av fossilt brensel, og vi reduserer miljøpåvirkningen vår.

Resirkulering

Gjenbruks- og resirkuleringsløsninger gir produktene og materialene våre et nytt formål når de ikke kan brukes lenger.

Recycling
Acer_Trade-in_Programs
Acer-innbytteprogrammer

Vi oppfordrer forbrukere til å delta i innbytte- og resirkuleringsprogrammene våre med oppstart i USA, EMEA og visse land i Asia og Stillehavsområdet.

Lithium_Battery_Recycling
Resirkulering av litiumbatterier

I 2021 samlet Acer i Nord-Amerika inn ett tonn med engangslitiumbatterier for å resirkulere dem skikkelig, som til sammen utgjør 13 tonn med avfall som har blitt holdt unna søppelfyllinger over tre år på rad fra 2018 til 2021.

Standardized_Recycling_Process
Standardisert resirkuleringsprosess

Alle resirkuleringsprogrammer i USA krever riktig avfallshåndtering og håndtering av elektronisk utstyr, komponenter og materialer. Målet vårt er å sikre at Acers resirkuleringsprogrammer oppfyller resirkuleringskravene til de nyeste versjonene av EPEAT- og IEEE 1680.1-standardene.

Energi

Driften vår er basert på fornybar energi, som solenergi, for å holde fossile ressurser der de hører hjemme – under bakken.

Energy

Partnerne våre

 • AUO_logo
 • DELTA_logo
 • Google_logo
 • Intel_logo
 • LG_logo
 • Microsoft_logo
 • muRata_logo
 • Panasonic_logo
 • SKhynix_logo
Renewable_Energy_at_Operating_Locations_Worldwide
Fornybar energi på driftssteder over hele verden

Vi har interne fasiliteter for produksjon av fornybar energi, hovedsakelig solenergi, og på grunn av det garanterte opptaket av fornybar energi var den totale miljøvennlige kraftproduksjonen for hele året i Acer Group på rundt 3,6 millioner kWh. Sammenlignet med 2020 tilsvarer denne mengden en økning på omtrent 300 000 kWh.

Supply_Chain_Green_Commitments
Miljøforpliktelser i forsyningskjeden

Vi velger partnere som forplikter seg til miljøvern, og gir informasjon om Carbon Disclosure Project. I tillegg arbeider vi med kjerneleverandører for å øke RE100- og SBT-forpliktelsesraten. Frem til 2021 hadde 55 % av leverandørene forpliktet seg til tiltakene, og vi sikter mot 80 % innen 2025.

Smart_Parking_Meter
Smart parkeringsautomat

Ifølge statistikken kaster førere bort 55 timer i året på å lete etter et sted å parkere, og bilene deres utgjør 30 % av all trafikken i byene. For å løse dette problemet utviklet vi en smart parkeringsautomat som sporer tilgjengeligheten til parkeringsplasser automatisk og rapporterer det til en enkelt tilgjengelig app for førere.

Smart_Charging_Solution
Smart ladeløsning

Acer ITS, Acers datterselskap, er de første i Asia som lanserer en ladeløsning med smarte parkeringsstasjoner med lading for parkering ved veien. Ved å gi offentlige etater den beste løsningen for å skape ladestolpeinfrastrukturer, bidrar vi til fremtiden til elektriske kjøretøy og miljøvennlig transport.